AANSCHOUWELIJK BOUWEN VOOR MOEILIJK LERENDE KINDEREN

Nieuwsartikel

RYSE is betrokken geweest vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie voor de nieuwbouw van de Thriantaschool in Emmen. Inmiddels hebben zeer moeilijk lerende kinderen hun intrek genomen in het nieuwe schoolgebouw. Wij waren betrokken vanaf de haalbaarheidsstudie, waren verantwoordelijk voor het projectmanagement in de ontwerpfase, we hebben geadviseerd over de toe te passen bouworganisatie- en contractvorm en hebben de aanbestedingen van de architect, adviseurs en aannemer begeleid. Tijdens de bouw was RYSE verantwoordelijk voor de directievoering en toezicht. Collega Johan den Boer werd geïnterviewd door Bouwen in het Noorden over onze rol en samenwerking in de realisatiefase. 

Het schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) beschikt over twee locaties van de Thriantaschool ten behoeve van speciaal (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het voormalige gebouw van VSO Thriantaschool was sterk verouderd, energie-onvriendelijk en niet meer functioneel. Er is daarom besloten nieuwbouw te realiseren.