ABC PLANONTWIKKELING WINT, IN SAMENWERKING MET RYSE, DE TENDER VOOR KAVEL P2-EUROPAPARK IN GRONINGEN!

Foto: Aerophoto Eelde

Voor de ontwikkeling van kavel P2 in het Europapark in Groningen gaat de gemeente samenwerken met team ABC Vastgoed (ABC Planontwikkeling), waaronder RYSE. Na een uitgebreide selectieprocedure kwam dit team, met een innovatieve blik op gebiedsontwikkeling, als beste uit de bus. Met deze partner start de gemeente nu eerst een haalbaarheidsstudie voor de eerste fasen van de ontwikkeling om te komen tot een haalbaar en uitvoerbaar plan.

Het Europapark kent anno 2022 nog een aantal ontwikkellocaties waarvan parkeerterrein P2 tegenover het Euroborg-complex het meest in het oog springt. Het is de plek die het functioneren van het Europapark als woon-/werklocatie een extra impuls kan geven. Het college van B&W wil snel beginnen met de ontwikkeling van deze kavel. Er is ruimte voor een gemengd programma van ongeveer 70.000 m² BVO. Het voorkeursscenario betreft ca. 50% wonen en 50% commerciële voorzieningen.

De ontwikkeling van kavel P2 heeft hoge ambities en veel potentie. De uitdaging in deze ontwikkeling ligt bij de achtergebleven funderingen van de voormalige Hunzecentrale. Dat vraagt om creativiteit en innovatieve ideeën. De gemeente heeft in het team van ABC Planontwikkeling enerzijds een partij gevonden met een vooruitstrevende visie op de ontwikkeling en hoog ambitieniveau voor duurzaamheid, en anderzijds een sterke samenwerkingspartner die wil werken aan werkbare oplossingen en gezamenlijk het hoge ambitieniveau wil waarmaken. Door in deze fase een marktpartij te selecteren op samenwerking is er veel ruimte voor optimalisatie binnen de kaders die er liggen. Deze vernieuwende manier van gezamenlijke planvorming draagt bij aan het behalen van gedeelde doelstellingen.

De komende tijd werken de gemeente en het team van ABC Planontwikkeling samen aan een haalbaarheidsstudie. In deze studie wordt de omgeving nauw betrokken en deze wordt medio 2023 afgerond. Daarna zullen vervolgstappen worden gemaakt richting definitieve planvorming en uitvoering.

Voor deze ontwikkeling bestaat het team van ABC Planontwikkeling uit: ABC Planontwikkeling (risicodragende ontwikkelaar), RYSE (Ontwikkel-, Project- en Bouwmanagement), Vector-i (architecten - Groningen), EFFEKT (architecten - Denemarken), Felixx (landschapsarchitect), Traject (duurzaamheid), Breed ID (integrated design/constructeur), Spark (mobiliteit), Bouw21 (adviseur realisatie, ketenmanagement) en Re:Invent (exploitatie en beheer).