BRABANT IN ONTWIKKELING: HOE KOM JE TOT TOEKOMSTBESTENDIGE GEBIEDSONTWIKKELING?

"Werken aan samenwerking vormt de basis voor toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen", dat vertellen managing partner en procesmanager Jurriën de Jong en manager woningcorporaties Marco Bakx in Brabant in Ontwikkeling. Aan de hand van aansprekende voorbeelden vertellen zij hoe ze door overheids- en marktpartijen aan dezelfde tafel te zetten en ook de gebruiker hierbij te betrekken een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige gebiedsontwikkeling. 


Complexe opgave, yes please
De opgaves worden steeds veelzijdiger. Naast het woningtekort en de energiecrisis zijn ook het klimaat, mobiliteit en hitte- en droogtestress thema’s die een rol spelen in de totstandkoming of transformatie van gebieden. In dit veelzijdige werkveld voelen we ons als een vis in het water. Samenwerking draait in onze ogen om drie aspecten: partnerschap, eigenaarschap en ondernemerschap. In die hoedanigheid werken we samen met onze opdrachtgever en datzelfde verwachten we van andere samenwerkingspartners. Partijen die zich partner voelen, hebben de wil om de belangen van alle betrokkenen te kennen en om het complexe vraagstuk samen op te pakken. Wanneer je je eigenaar van het project voelt, voel je de verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen voor de beste oplossing voor het gebied. Voeg je daar ondernemerschap aan toe, dan heb je te maken met partijen die visie, durf en lef hoog in het vaandel hebben. Dit zijn partijen die buiten hun comfortzone durven te treden en op een andere manier naar opgaves kijken. Wanneer wij namens een opdrachtgever aan tafel zitten, zijn we ook partner, eigenaar van het vraagstuk en zitten we ondernemend aan tafel.

In Bergen op Zoom zijn we betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Nieuwe Vesting, onderdeel van ScheldeVesting’, vertelt de Jong. ‘Mede door de crisis redde de opgerichte PPS het niet en was er in 2010 behoefte aan een ander, haalbaarder plan. De gemeente besloot om RYSE in te schakelen om een visie en aanpak, passend bij de actualiteit neer te leggen. Ons antwoord? Ontwikkel in kleinere en overzichtelijke stappen, formuleer de kernwaardes helder en zet in op co-creatie. Zo schets je een duidelijk beeld richting de markt die de woningproductie moet organiseren. Het resulteerde in verschillende samenwerkingen met ontwikkelende bouwers die deze visie in de nadagen van de crisis durfden te omarmen. En middels co-creatie werden de toekomstige gebruikers vroegtijdig bij de ontwikkeling van de woonwijk betrokken. Wij waren er om de samenwerking tussen de overheid en de markt te faciliteren en de samenwerking tussen de markt en de eindgebruiker te stimuleren.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.