Handtekening onder gezamenlijke ambities voor de ontwikkeling van kavel P2, Europapark in Groningen

De gemeente Groningen, ABC Vastgoed, woningcorporatie Lefier en RYSE zetten hun handtekening onder de gezamenlijke ambities voor de ontwikkeling van kavel P2, Europapark in Groningen op de PROVADA

Voor de ontwikkeling van kavel P2 werkt de gemeente Groningen samen met het team van ABC Vastgoed. Na een uitgebreide partnerselectie kwam dit team, mede door haar innovatieve blik op samenwerken, leefbaarheid, duurzaamheid en vitaliteit, als beste uit de bus. Na de partnerselectie is gestart met een haalbaarheidsstudie, waarin de gemeente Groningen en het ontwikkelteam onder aansturing van ABC en RYSE, in nauwe samenwerking alle benodigde vraagstukken voor een haalbaar plan onderzocht. Het samenwerken in een partnerschap was voor alle partijen uniek, maar is voor iedereen een prettige ervaring gebleken die men graag een vervolg geeft in de volgende fase. 

Vandaag zijn de handtekeningen gezet om deze gezamenlijke ambitie van alle partijen te onderstrepen. Meer informatie over de voortgang van de kavel P2 volgt binnenkort, maar er is alvast één ding dat we kunnen delen: Kavel P2 wordt vanaf heden omgedoopt tot ‘Het Vief Kwartier’! Een naam die past bij de historische context van het gebied, met een verwijzing naar de vijf schoorsteenpijpen van de voormalige energiecentrale, maar ook met de Groningse kwinkslag ‘vief’.

Een haalbaar plan markeert het succesvolle einde van de haalbaarheidsstudie en het begin van de volgende stap, die binnenkort officieel wordt vormgegeven in een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Groningen en ABC Vastgoed.

Het team van ABC Vastgoed bestaat uit ABC Planontwikkeling (risicodragend ontwikkelaar), RYSE (gedelegeerd ontwikkelaar), Vector-i (architecten - Groningen), EFFEKT (architecten - Denemarken), Felixx (landschapsarchitect), Traject (duurzaamheid), Breed ID (integrated design/constructeur), Spark (mobiliteit), Bouw21 (adviseur realisatie, ketenmanagement) en Re:Invent (exploitatie en beheer).

Over ‘het Vief Kwartier’ op het Europapark
De stadswijk Europapark is volop in ontwikkeling. De gunstige ligging nabij de binnenstad en de uitstekende bereikbaarheid, maken Europapark een gewilde wijk voor wonen, werken en ontspannen. Het oude parkeerterrein P2, nu dus Het Vief Kwartier biedt ruimte aan een gemengde ontwikkeling van 50.000 – 69.000 m2.