De groeiende vraag naar seniorenwoningen versneld oplossen met Het Nieuwe Ontwikkelproces (HnO)

In een tijd waarin de vraag naar geschikte huisvesting voor ouderen dringender is dan ooit, is het cruciaal dat de vastgoedsector zich aanpast en innovatieve oplossingen inzet om aan deze groeiende behoeften te voldoen. Dit noemen wij Het Nieuwe Ontwikkelproces (HNO). De overgang van een traditioneel naar Het Nieuwe Ontwikkelproces vereist een nieuwe manier van denken, ondersteund door moderne technologieën. Hiermee kunnen we sneller reageren op de uitdagingen die voor ons liggen en de ontwikkeling van seniorenwoningen versnellen.

In een tijd waarin de vraag naar geschikte huisvesting voor ouderen dringender is dan ooit, is het cruciaal dat de vastgoedsector zich aanpast en innovatieve oplossingen inzet om aan deze groeiende behoeften te voldoen. Dit noemen wij Het Nieuwe Ontwikkelproces (HNO). De overgang van een traditioneel naar Het Nieuwe Ontwikkelproces vereist een nieuwe manier van denken, ondersteund door moderne technologieën. Hiermee kunnen we sneller reageren op de uitdagingen die voor ons liggen en de ontwikkeling van seniorenwoningen versnellen.

In de vastgoedsector staan we voor een cruciale uitdaging: het versnellen van de ontwikkeling van seniorenwoningen. Het nationaal beleid is gericht op het stimuleren van de bouw van (senioren)woningen, in de praktijk worden partijen in de vastgoedsector geconfronteerd met obstakels zoals fluctuerende bouwkosten, onzekere energieprijzen, juridische procedures rondom omgevingsvergunningen en de noodzaak om te voldoen aan steeds meer wettelijke eisen, waaronder stikstofregels. De hiervoor genoemde belemmeringen hebben een vertragend effect op de ontwikkeling van seniorenwoningen.

Om uitdagingen die gepaard gaan met vastgoedontwikkeling aan te gaan, is niet alleen capaciteit, maar ook ervaring en expertise van de opdrachtgever vereist. Te vaak ontbreekt het aan een van deze cruciale componenten bij de opdrachtgever. Opdrachtgevers laten zich vaak verleiden door aantrekkelijke visies van stedenbouwkundigen en architecten, terwijl de haalbaarheid van het project nog onduidelijk is. Dit leidt later tot aanpassingen, wat zowel extra tijd als extra geld kost.

In veel gevallen volgen projectontwikkelingen (of ontwikkelprocessen) nog steeds het traditionele ontwikkelproces, waarbij het tempo van het proces wordt bepaald door de partij die aan zet is. Gebrek aan urgentie leidt tot verschuivingen in verantwoordelijkheden en halve beslissingen, wat uiteindelijk resulteert in energieverlies en gebrek aan draagvlak in het proces. Het is dan ook geen verrassing dat ontwikkelingsprocessen in de zorgvastgoedsector al snel tot wel 100 maanden kunnen duren.

Een cruciale stap om deze vertragingen te overwinnen is het nemen van weloverwogen beslissingen aan het begin van het ontwikkelingsproces, waarbij potentiële obstakels (parameters), zoals bouwkosten in een vroeg stadium worden geïdentificeerd. Om deze parameters in een vroeg stadium te adresseren, heeft RYSE Het Nieuwe Ontwikkelproces (HnO) ontworpen; een nieuw denkproces in combinatie met revolutionaire technologie.

Bij de start van de ontwikkelingsfase worden de projectkaders en randvoorwaarden zorgvuldig besproken en vastgesteld met behulp van HnO. Na het vaststellen van het doel, zoals het maximaliseren van rendement of het minimaliseren van kosten, worden alle mogelijke varianten geanalyseerd. Dit proces maakt de noodzakelijke aanpassingen inzichtelijk om het project haalbaar te maken of verder te optimaliseren.

Dit betekent dat opdrachtgevers mogen rekenen op doordacht en strategisch advies, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken uit de voorgestelde varianten. Hierdoor wordt het aantal varianten gereduceerd. Dankzij onze unieke combinatie van proces en software worden de effecten van keuzes, zoals financiële resultaten, met behulp van geavanceerde technologie inzichtelijk gemaakt. Dit stelt opdrachtgevers in staat om tijdens de ontwikkelfase snel beslissingen te nemen op basis van duidelijke en uitgebreide informatie, wat resulteert in aanzienlijke tijdsbesparingen, risicovermindering en verbeterde procesbeheersing.

HnO biedt versnelling in drie soorten projecten: haalbaarheidsonderzoeken (waarbij de levensvatbaarheid van een project aan het begin van het proces wordt bepaald), second opinions (toets van bestaande situaties) en volledige implementatie van Het Nieuwe Ontwikkelproces (inclusief een vernieuwd ontwerpproces). Met HnO worden keuzes en verantwoordelijkheden die traditioneel pas later in het proces worden overwogen, in een vroeg stadium van het ontwikkelproces geïdentificeerd, besproken en opgelost.

Kortom, HnO stelt ons in staat om de doorlooptijd van ontwikkelingsprocessen te reduceren door de inzet van ervaren professionals te combineren met geavanceerde tools. Hierdoor kunnen we opdrachtgevers een diepgaand inzicht bieden in de gevolgen van hun keuzes op het gebied van risico's en financiën.