JAN NETWERKEVENT 2022

Donderdag 6 oktober vond het JAN Netwerkevent plaats, georganiseerd vóór en dóór young professionals van RYSE. Dit jaar namen onze JAN’ers ruim 60 young professionals uit de branche op abcitytour over de Zuidas in Amsterdam. Onze jonge, ambitieuze en enthousiaste junior medewerkers vormen samen Jong RYSE, of beter gezegd 'de JAN’. Een club die zelfstandig activiteiten organiseert en ook zelf verantwoordelijk is voor de invulling en uitvoering hiervan. Netwerken is hierin een belangrijk speerpunt en daarom organiseren ze jaarlijks het JAN Netwerkevent.

Verdeeld in groepen gingen de young talents, gewapend met een puzzelboekje over abcnova, langs bij drie projecten waar wij in de Zuidas bij betrokken zijn.

Vrije Universiteit Amsterdam
Op een van de hoogste punten van de Vrije Universiteit Amsterdam, vertelde collega Jelle van der Veen over onze rol bij de sloop van het Wis- en Natuurkunde gebouw. Vanwege een grondruil met de gemeente Amsterdam wordt het gebouw van 100.000 m gefaseerd gesloopt. De A/B-vleugel dient de komende 10-15 jaar als tijdelijke huisvesting voor diverse bèta gebruikers en moet ‘stand alone’ kunnen functioneren van haar moedergebouw. Nu zit het gebouw nog vol met laboratoria, instrumentmakerijen en bèta faculteiten, en zij werken maar al te graag zonder onderbrekingen door in de nieuwe vleugel. Een interessante opgave! Jelle werkt als projectmanager in de ontwerpfase van Verbouw ‘A/B’ en vertelde meer over de totstandkoming van het ontwerp, de dynamische gebruikersvraag, de technische opgave en onderlinge afhankelijkheden.

Zuidoever
Voor ons project Zuidoever verzamelden we, vanwege het voorkomen van overlast bij de bewoners, in een naastgelegen lunchtent waar collega Marcel Smitshoek meer vertelde over dit bijzondere concept. Het doel is hoogwaardig wonen, welzijn en zorg bieden voor ouderen met een zware zorgvraag van lichamelijke en/of geestelijke aard. RYSE was als projectmanager bij de ontwikkeling en realisatie van het woon-zorgconcept Zuidoever gedurende de ontwerpfase verantwoordelijk voor het aansturen van het ontwerpproces en het laten opstellen van het bestek en bijbehorend tekenwerk. Tijdens de realisatie controleerde RYSE middels kwaliteitscontroles die steekproefsgewijs worden uitgevoerd of de uitvoerende partij conform contract het project realiseert.

WTC Amsterdam
Uiteraard kon tijdens een wandeling over de Zuidas een bezoek aan het WTC Amsterdam niet ontbreken. Trotse collega Michael van Honschoten gaf een rondleiding over de bouwplaats van Tower Ten. Met name het uitzicht vanaf de 22e verdieping was indrukwekkend! RYSE is in dit project sinds 2015 al verantwoordelijk voor het projectmanagement en is actief betrokken geweest vanaf de start van de haalbaarheidsstudie. Na succesvolle afronding van het ontwerp- en vergunningstraject is de uitvoering gestart. Wij dragen ook zorg voor het project- en kwaliteitsmanagement van het project gedurende de uitvoering.

De abcitytour werd afgesloten met een gezellige borrel bij Strand Zuid. Directeur Ruben Hümmels bedankte iedereen voor hun aanwezigheid en vertelde trots over de young talents van RYSE. Daarna werd er flink genetwerkt, vond er een prijsuitreiking plaats voor groep die de vragen over de projecten het best had beantwoord én bleef het nog heel lang zeer gezellig.

We willen alle young professionals die aanwezig waren bedanken voor hun enthousiasme en gezelligheid. Het was een zeer geslaagde dag!