POSITIEF BESLUIT DOOR GEMEENTERAAD OVER VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN NOORDELIJKE DEEL HEMBRUGTERREIN

De gemeenteraad heeft deze week een positief besluit genomen over de vaststelling van het bestemmingsplan voor het noordelijk deel van het Hembrugterrein én het definitieve Beeldkwaliteitsplan Hembrug.

Een half jaar geleden werd er door het college van de gemeente Zaanstad groen licht gegeven voor het verder in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijke deel en het Beeldkwaliteitsplan Hembrug. Vorige maand werd het door hen goedgekeurd, nu dus gevolgd door het positieve besluit van de gemeenteraad. Jurriën de Jong, partner bij RYSE, is blij met het positieve besluit: “Wij zijn ontzettend blij met het besluit van de gemeenteraad. We hebben hard gewerkt om het proces, om te komen tot een definitief bestemmingsplan, zo goed mogelijk te begeleiden”.  Nu kan een volgende stap worden gezet in de verdere uitontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw in het noordelijk deel.

Sinds november 2019 is er gewerkt aan een Masterplan voor de herontwikkeling van het terrein, waarin het behouden en versterken van de unieke, cultuurhistorische, landschappelijke en (inter)nationale kwaliteiten centraal staat. Het Masterplan is eind april 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad en schetst de integrale ontwikkeling van het Hembrugterrein in hoofdlijnen. Het plan beschrijft de ideeën voor de herontwikkeling in o.a. ruimtelijke, landschappelijke en programmatische zin. Nadat dit plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad, kon het Hembrugteam plannen, zoals het mobiliteitsplan en beeldkwaliteitsplan, voor Hembrug verder uitwerken en voor het noordelijk deel een stedenbouwkundig plan en ontwerp bestemmingsplan maken. Met name het participatieproces en de wens tot behoud van de niet-monumentale gebouwen en industriële hallen was een belangrijk speerpunt in het Masterplan.

RYSE is al vanaf de tenderfase betrokken bij deze gebiedsontwikkeling, waarna wij in de rol als kwartiermaker de overdracht van het Rijksvastgoedbedrijf naar het ontwikkelbedrijf hebben gestroomlijnd. Wij hebben Hembrug Zaandam B.V. zowel juridisch als procesmatig ondersteund in deze complexe ontwikkeling. Procesmatig gaven wij sturing aan de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan, in eerste instantie voor het noordelijk deel van Hembrug én van een mobiliteitsplan. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het contractmanagement, waarin we de verkoop en verhuur begeleiden, samenwerkings- en aannemingsovereenkomsten opstellen en de ontwikkelmaatschappij adviseren over onder andere zakenrechtelijke structuren.

Gefeliciteerd gemeente Zaanstad, ontwikkelcombinatie ABC Planontwikkeling, LIFE Europe en Ten Brinke (tezamen Hembrug Zaandam BV) en collega’s Jurriën de Jong en Henrico Baakman met weer een mooie en goede stap in deze ontwikkeling!