RYSE EN IGG WINNEN TENDER EN GAAN AAN DE SLAG VOOR NIEUWBOUW QUTECH OP TU DELFT CAMPUS

RYSE en IGG hebben middels een niet-openbare Europese aanbesteding de opdracht gekregen voor het project- en bouwkostenmanagement voor het nieuwe onderkomen van QuTech. 

Dit is het onderzoeksinstituut van de Technische Universiteit Delft en TNO op het gebied van quantum-technologie. Ze werken aan een radicaal nieuwe technologie met wereld-veranderend potentieel en met als missie: het ontwikkelen van schaalbare prototypes van een quantum-computer en een inherent veilig quantum-internet. Om die ambitieuze doelen te bereiken, brengt QuTech wetenschappers, ingenieurs en industrie samen in een inspirerende omgeving - met veel ruimte voor ambitie, ondernemerschap en innovatie.

Het nieuwe gebouw zal worden gerealiseerd op het zuidelijke gedeelte van de TU Delft Campus. Dit gebied wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een levendige omgeving met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek, wat de samenwerking tussen diverse bedrijven op de campus en de TU Delft moet verbeteren. RYSE en IGG zijn onderdeel van het ontwerpteam en zijn verantwoordelijk voor het projectmanagement en het bouwkostenmanagement. Tijdens de realisatiefase neemt RYSE tevens de directievoering en het toezicht voor haar rekening. Het ontwerpteam bestaat verder uit Cepezed, Pieters Bouwtechniek, Buro Happold, Peutz, Arcadis en RoyalHaskoning/DHV. Samen is het team integraal verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp tot en met het afronden van het Definitief Ontwerp.

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus met als doel een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Dit geldt ook voor het nieuwe QuTech gebouw, waarbij de ambitie BREEAM Excellent is. Het gebouw wordt uiteraard energieneutraal en er zullen gebruikte materialen, isolatie op basis van natuurlijke materialen en energiezuinige installaties gebruikt worden.

Jaco van Noppen, directeur Campus Real Estate & Facility Management bij de TU Delft: “Op het gebied van duurzaamheid ligt de lat hoog. Naast het welzijn van de medewerkers, de minimalisatie van de CO2-impact en circulariteit, speelt klimaatadaptief bouwen een belangrijke rol voor een toekomstbestendige, inspirerende en levendige campus. Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking met RYSE en IGG als onderdeel van het ontwerpteam.”

Danny Bosman, partner bij RYSE: “Voor de verbetering van de condities van de te verrichten onderzoeken van QuTech is dit nieuwbouwproject van groot belang. Daarnaast is het voor ons een mooie opdracht om een bijdrage te kunnen leveren aan de ambitieuze doelstellingen van de TU Delft. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat we van hen krijgen en gaan met zeer veel enthousiasme samen met alle partners aan de slag met dit project.”