RYSE en OMRT gaan partnerschap aan voor versnelling en verbetering van ontwikkelprocessen

RYSE en OMRT gaan structureel samenwerken in het verbeteren en versnellen van ontwikkelprocessen in vastgoed.

RYSE is een nieuwe naam, maar een gevestigde speler in vastgoedadvies, ontwikkelmanagent en projectmanagement. RYSE gelooft dat gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling slimmer kan. Dit doet RYSE door het proces analytischer aan te pakken en meer stappen vooruit te denken. Door meer integraal te werken kunnen traditionele processtappen worden overgeslagen. Ook de ‘hete aardappels’ halen we zoveel mogelijk naar voren. Dat kan confronterend zijn, maar zo voorkom je dat je steeds weer een stap terug moet doen. Het resultaat is een effectiever en efficiënter proces, Meer impact van investeringen dus. De inzet van innovatieve tools en data helpt enorm bij dit proces.

OMRT is een innovatieve partner op het gebied van parametric design en deep-tech ontwerp platforms en wil ontwerpprocessen versnellen en verduurzamen. Zij leggen de lat hoog en willen de standaard worden voor partijen die toekomstgericht bezig zijn met vastgoed.

De samenwerking tussen RYSE en OMRT heeft geleid tot een unieke combinatie van ruim 70 jaar ervaring in de vastgoedwereld en een revolutionair softwareplatform, gebaseerd op parametrisch ontwikkelen.

De combinatie van RYSE en OMRT heeft geleid tot de opzet van Het Nieuwe Ontwikkelproces (HnO). In dit innovatieve proces vindt vroege integratie plaats van cruciale risico's en ontwikkelafwegingen. HnO maakt het bijvoorbeeld mogelijk om verschillende ontwikkelscenario's eenvoudig door te rekenen, te visualiseren en te testen, wat tijd en kosten bespaart. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van fouten en faalkosten. Het aantal fases in het ontwikkelproces wordt teruggebracht tot 3 mijlpalen, waardoor de doorlooptijd aanzienlijk wordt verkort en de efficiëntie wordt vergroot.

Het partnership richt zich ook op verdere innovatie van de vastgoedprocessen. Zo zet RYSE bijvoorbeeld ook de tooling van OMRT in bij de Tendertest die is ontwikkeld voor het in de markt zetten van ontwikkellocaties. RYSE toetst de strategie (partnerselectie, planselectie, grondbieding en hybride vormen) en brengt hierbij vooraf de ontwikkelpotentie, de kansen, risico’s en de verwachte opbrengstwaarde in beeld. De tooling van OMRT wordt ingezet voor het verkennen van de ruimtelijke mogelijkheden, maar ook om te toetsen in hoeverre de randvoorwaarden die meegegeven worden voor de locatie ‘in de weg’ kunnen zitten voor de ontwikkelmogelijkheden. Door op basis van de Tendertest de uitvraag te tunen wordt de slagingskans van een tender aanzienlijk vergroot.

Ruben Hümmels, directeur bij RYSE: “Wij zijn blij een partner te hebben gevonden die dezelfde gedrevenheid heeft om het vastgoedproces slimmer te maken. We delen dezelfde ambitie, maar juist omdat wij deze ambitie allebei vanuit een andere invalshoek benaderen, is de combinatie zo sterk. In diverse projecten hebben wij samen reeds meerwaarde kunnen bieden voor onze opdrachtgevers. Wij zetten graag de volgende stap in het toekomstgericht maken van vastgoedprocessen met deze mooie samenwerking met OMRT”

Andreja Andrejević, eigenaar van OMRT: "Om de nieuwe standaard in vastgoedontwikkeling te worden, willen wij een synergie vinden tussen mensen en technologie. De samenwerking met RYSE vergroot de waarde van onze technologie door hun expertise en ervaring en helpt ons enorm bij ons doel om mensenkennis en technologie te combineren om de gebouwde omgeving duurzamer en innovatiever te maken."