RYSE STRATEGISCH SAMENWERKINGSPARTNER VAN WOONZORGCONCERN IJSSELHEEM

RYSE denkt als strategisch samenwerkingspartner voor vastgoed van Woonzorgconcern IJsselheem, mee over het realiseren van diens ambities op het gebied van passende huisvesting voor ouderen met een zorgvraag voor de komende jaren. Deze ambities hebben onder andere betrekking op de doorontwikkeling van de bestaande locaties, het aanjagen en begeleiden van nieuwe initiatieven, het ontwikkelen van toekomstbestendige woon-zorgconcepten en het verduurzamen van het vastgoed.

De ouderenzorg verandert in rap tempo, enerzijds door vergrijzing en anderzijds door het tekort aan verplegend en verzorgend personeel. Het is niet meer vanzelfsprekend dat straks iemand thuiskomt om zorg en begeleiding te bieden aan onze ouderen. Het beweegt steeds meer naar op maat kijken wat er gedaan kan worden mét partner, familie, buren, vrijwilligers en zorg uit de omgeving in de thuissetting én via digitale en technologische oplossingen. Alles om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, ook als er sprake is van een intensieve zorgvraag. Dit vraagt om toekomstbestendige woonvormen en dat heeft grote impact op het strategische vastgoedbeleid van IJsselheem. abcnova helpt IJsselheem te komen tot deze nieuwe woonvormen.

IJsselheem heeft een duidelijke visie over de toekomstige huisvesting voor ouderen met een zorgvraag.  IJsselheem is aanjager voor nieuwe en vernieuwende huisvesting om de uitdagingen van de vergrijzing én de steeds krapper wordende arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Nieuwe woonvormen, met als uitgangspunt 'thuis met zorg van IJsselheem', zijn cruciaal voor ouderen om langer zo zelfstandig mogelijk te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van professionele zorg. Op dit moment wordt er voor ouderen weinig gebouwd en verbouwd, waardoor het tekort aan huisvesting op termijn heel erg groot zal worden. Met de ontwikkeling van flexibele woonvormen bereidt IJsselheem zich ook voor op de mogelijkheid om deze in de toekomst in te zetten voor andere doelgroepen.

Woonzorgconcern IJsselheem kan rekenen op de expertise van RYSE, die met kennis en ervaring in de zorg de vastgoedstrategie en realisatie daarvan verder kan brengen. RYSE heeft ervaring op het gebied van zorgvastgoedvraagstukken en het begeleiden van projecten van haalbaarheidsstudie tot en met ingebruikname, op het gebied van vastgoedportefeuillebeheersing, huisvestingsadvies, programma- en projectmanagement.

Egbert den Engelsman, Directeur Bedrijfsvoering en Vastgoed bij Woonzorgconcern IJsselheem: “Met de vele ontwikkelingen in de ouderenzorg die nu al gaande zijn en er nog aan zitten te komen, staan wij voor een grote vastgoedopgave. We zijn blij dat we kunnen vertrouwen op een samenwerkingspartner als RYSE, die zich in de markt heeft bewezen als een partij met veel kennis, ervaring en expertise.”

Driss Aarab, Directeur bij RYSE: “Wij zijn ontzettend trots op het vertrouwen dat wij van IJsselheem krijgen. We vinden het een eer om met onze expertise aan de wieg te staan van de innovatieve woonzorgconcepten die IJsselheem nastreeft. ”