RYSE tekent Paris Proof Commitment van DGBC op de PROVADA

Tijdens de PROVADA heeft RYSE het Paris Proof Commitment van DGBC op hun stand ondertekend. Daarmee verbinden zij zich aan de ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen en daarmee ook de daarbij horende CO2-emissies terug te brengen. Het Paris Proof Commitment van DGBC is een initiatief van Dutch Green Building Council (DGBC) en heeft als doel om partijen in de vastgoedsector te stimuleren om Paris Proof te bouwen en te beheren.

Het Paris Proof Commitment houdt in dat partijen zich committeren aan het behalen van de Paris Proof Ambitie voor 2030 en 2050. Dit houdt in dat gebouwen, portefeuilles en gebieden die ze bezitten en/of gebruiken, Paris Proof moeten zijn. De Paris Proof Ambitie streeft naar een reductie van twee derde van het energiegebruik in de gebouwde omgeving en daarmee ook een reductie van de CO2-emissies.

Het energiegebruik in gebouwen is verantwoordelijk voor 37% van het totale energiegebruik en de nieuwbouw- en renovatieopgave veroorzaken 12 Mton CO2-uitstoot per jaar, 6,4% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. In 2050 is potentieel 360 PJ beschikbaar aan duurzame energie voor de gebouwde omgeving, wat betekent dat een grote besparing nodig is in het gebouw. Vooral bij de bestaande bouw ligt de grootste uitdaging om deze volledig CO2-neutraal te laten functioneren.

RYSE ziet het als haar taak om de CO2-uitstoot te verminderen en het energiegebruik te verlagen in gebouwen waar ze medezeggenschap over hebben. Het bedrijf zal bij haar branche en klanten promoten en stimuleren om het energiegebruik en de CO2-emissies omlaag te brengen. Daarnaast zal RYSE routekaarten opstellen voor hun eigen kantoorlocaties om deze ambitie te realiseren.

Driss Aarab, directeur bij RYSE: "Met deze ondertekening bevestigen wij dat duurzaamheid en circulariteit voor ons geen loze begrippen zijn, maar integraal onderdeel zijn van onze dienstverlening,  bedrijfsvoering en filosofie. Met onze inzet creëren we gebouwen die niet alleen mensen positief beïnvloeden, maar ook een positieve impact hebben op de wereld om ons heen. We hebben ons gecommitteerd aan Paris Proof en maken bewuste keuzes, van energie-efficiëntie tot het verminderen van milieu-impact."

Annemarie van Doorn, directeur van DGBC: "Het is geweldig om te zien dat RYSE de zich committeert en daarmee laat zien dat duurzaamheid en circulariteit niet alleen belangrijk zijn, maar ook haalbaar. Hun beleid is een inspirerend voorbeeld voor andere organisaties die stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid."