RYSE verantwoordelijk voor de realisatie van het Strategisch Huisvestingsplan voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis

Vanaf 2025 staat het Albert Schweitzer ziekenhuis een grootscheepse renovatie te wachten op de locaties Dordwijk (oudbouw) en Zwijndrecht. RYSE is verantwoordelijk voor de realisatie van het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ). De gebouwen die onder handen worden genomen, moeten er daarna weer enkele decennia tegen kunnen. Patiënten en medewerkers gaan er veel van merken: tijdens de uitvoering van het SHP moet vrijwel elke afdeling één of meerdere keren verhuizen. De patiëntenzorg gaat al die tijd door. De totale verbouwoperatie gaat tot ver voorbij 2030 duren. Met het strategische huisvestingsplan is over de hele looptijd een totale investering gemoeid van ruim boven de 200 miljoen euro.

Jeroen Heintzbergen Managing Partner

Vanaf 2025 staat het Albert Schweitzer ziekenhuis een grootscheepse renovatie te wachten op de locaties Dordwijk (oudbouw) en Zwijndrecht. RYSE is verantwoordelijk voor de realisatie van het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ). De gebouwen die onder handen worden genomen, moeten er daarna weer enkele decennia tegen kunnen. Patiënten en medewerkers gaan er veel van merken: tijdens de uitvoering van het SHP moet vrijwel elke afdeling één of meerdere keren verhuizen. De patiëntenzorg gaat al die tijd door. De totale verbouwoperatie gaat tot ver voorbij 2030 duren. Met het strategische huisvestingsplan is over de hele looptijd een totale investering gemoeid van ruim boven de 200 miljoen euro.

Toekomstbestendig

"Een gemiddeld ziekenhuisgebouw in Nederland heeft na 20 tot 30 jaar een midlife-renovatie nodig en komt na 40 tot 50 jaar aan het eind van z’n levensduur", vertelt Jeroen Heintzbergen, Managing Partner bij RYSE en Bouwdirecteur voor het ASZ. "In dat opzicht gaat het Albert Schweitzer ziekenhuis duurzaam met zijn vastgoed om. De gebouwen in Dordrecht en Zwijndrecht zijn namelijk allebei eind jaren 80 gebouwd en na 35 jaar pas toe aan grootschalige vernieuwbouw. De meeste bouwdelen worden tot op het beton en de gevels kaal gemaakt, om ze opnieuw in te richten. Ook worden enkele bouwdelen gesloopt en opnieuw gebouwd."

Enerzijds is dat nodig omdat het binnenwerk van de gebouwen technisch 'op' is, anderzijds omdat de indeling niet meer past bij de hedendaagse bedrijfsvoering van een ziekenhuis. Heintzbergen: "De kliniek op locatie Dordwijk kent bijvoorbeeld nog veel vierpersoonskamers. Dat geldt inmiddels als ouderwets. Ook zijn er relatief veel vierkante meters poliklinieken, terwijl patiënten minder vaak naar het spreekuur hoeven te komen." Uitgangspunt is dat de beide locaties niet groeien in vierkante meters en toch de verwachte toename in de zorgvraag van 5 procent tot 2040 kunnen bolwerken. De inrichting wordt efficiënter en flexibeler, om ook in de toekomst makkelijker te kunnen meebewegen met ontwikkelingen.

Van strategisch naar tactisch en operationeel

De globale kaders van het plan staan vast. De doorvertaling naar tactisch en operationeel niveau komt nu op gang. De hele operatie is zo ingrijpend dat er een afzonderlijk bouwbureau binnen het ziekenhuis voor is opgericht. "Je moet op veel gebieden het overzicht behouden", aldus Heintzbergen. "Geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit: wij helpen het ziekenhuis om dat allemaal intern te kunnen bewaken en organiseren, naast alle bestaande taken." Heintzbergen heeft namens het bureau RYSE al meer ziekenhuizen als bouwdirecteur begeleid in hetzelfde traject.

Een keten van deelprojecten

In het bouwbureau komen veel disciplines samen die de grote lijnen gaan verfijnen naar projectplannen, om deze vervolgens te laten uitvoeren door aannemers. "Je kunt niet alles tegelijk doen in een ziekenhuis in vol bedrijf", vertelt Hugo Smid, Projectmanager bij RYSE en als bouwsecretaris de uitvoerende rechterhand van de bouwdirecteur. "Het wordt een lange keten van deelprojecten. Voor elk te renoveren bouwdeel moet de huidige gebruiker tijdelijk verhuizen. Zodra de renovatie op die plek af is, kan de nieuwe gebruiker erin en daarmee komt ergens weer tijdelijke ruimte vrij. Dat vereist veel afstemming met alle afdelingen." 

Strategie, ontwikkeling en realisatie

RYSE werkt met een team van zeven collega’s aan de vertaling van het Strategisch Huisvestingsplan naar concrete deelprojecten. Wij hebben het interne bouwbureau opgericht en geven hier sturing aan. Daarnaast zijn wij op dit moment verantwoordelijk voor het algehele projectmanagement van twee deelprojecten. In de toekomst zal RYSE tevens een belangrijke rol gaan vertolken in de ontwikkel- en realisatiefasen van komende deelprojecten.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op

Jeroen Heintzbergen,

06 11 26 01 08 j.heintzbergen@ryse.nl