UNIFORM BASISONTWERP: HOE EXPERTISE DELEN LEIDT TOT HET BESTE SCHOOLGEBOUW

Iedere (brede) school of IKC heeft een eigen karakter, of het nu wordt ingegeven door het type onderwijs, de omgeving of gewoon het DNA van de school. Dit maakt dat er bij (vervangende nieuwbouw vaak wordt gedacht dat het ontwerp een uniek ontwerpproces verdient. Terwijl de praktijk laat zien dat voor eengroot deel van ontwerpopgaves veel dezelfde oplossingen worden gehanteerd. Waarom dan niet kiezen voor een uniform basisontwerp voor onderwijsgebouwen, waarin veel expertise is geborgd en er toch veel ruimte voor individuele ontwerpkeuzes resteert? Dit is namelijk de manier om optimale kwaliteit te realiseren binnen een reëel kostenplaatje, waarin de risico’s voldoende worden beheerst en het proces wordt versneld. Vincent Deuning en Sarah HeemskerkHeemskerk, huisvestingsadviseurs bij RYSE, delen in het nieuwste nummer van Schooldomein hun ervaringen en visie over het hanteren van een uniform basisontwerp, mede aan de handvan de nieuwbouw van vier scholen voor vier verschillende schoolbesturen in Amersfoort.

Klik hier om het artikel te lezen.