Gebiedsontwikkeling

Gebouwen liggen een wereld van groen, water, infrastructuur, kunstwerken en voorzieningen. Een wereld die beleefd wordt door iedereen die woont, werkt, leert, recreëert en verblijft. Gebiedsontwikkeling gaat over het creëren van deze werk-, leer- en leefomgevingen. De steeds schaarsere ruimte in Nederland op een toekomstbestendige wijze bestemmen, inrichten en laten gebruiken, waarbij ambities ten aanzien van het klimaat, mobiliteit en stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit steeds zwaarder gaan wegen.

Gebouwen liggen in een wereld van groen, water, infrastructuur, kunstwerken en voorzieningen. Een wereld die beleefd wordt door iedereen die woont, werkt, leert, recreëert en verblijft. Gebiedsontwikkeling gaat over het creëren van deze werk-, leer- en leefomgevingen: de steeds schaarsere ruimte in Nederland op een toekomstbestendige wijze bestemmen, inrichten en laten gebruiken, waarbij ambities ten aanzien van het klimaat, mobiliteit en stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit steeds zwaarder gaan wegen.

Gebiedsontwikkeling start waar de opstalontwikkeling eindigt. Het gaat over de context, over de omgeving, over verschillende soorten belangen. Gebiedsontwikkelingsprojecten zijn dan ook vaak trajecten die meerdere jaren in beslag nemen, terwijl de behoefte aan ruimtelijke ontwikkelingen groot is. Denk hierbij aan verduurzamingsopgaven bij woningcorporaties, herinrichtingen van stationsgebieden, woningbouwversnelling en de energietransitie. Om gebiedsontwikkelingen verder te brengen is ondernemerschap, betrokkenheid en lef nodig. Het in een vroeg stadium in beeld brengen van gezamenlijke en conflicterende belangen, deze bespreekbaar maken en hier oplossingen voor weten te vinden.

Gebiedsontwikkelingen hebben een aantal fases, die hun eigen dynamiek kennen. In de initiatieffase waar vooral strategisch wordt geadviseerd over de haalbaarheid van mogelijke gebiedsontwikkelingen, of strategisch in beeld brengen van een nieuwe stip op de horizon met omgeving, in de vorm van toekomstperspectieven of -visies. Advisering in mogelijke samenwerkingsvormen cq. het opstellen van hadelingsperspectief (tussen partijen) past hier vaak bij. Verkooptrajecten, of het adviseren daarover, zijn van hoge strategische aard, waarbij steeds de vraag gesteld moet worden ‘wanneer is de verkoop succesvol?’, ‘hoe bereiken we dat doel?’ en ‘wat is een realistische grondwaarde?’. In de planvormingsfase in de gebiedsontwikkeling is het voorbereiden en ontwikkelen van woningen, kantoren, voorzieningen: de leefomgeving. Met het uiteindelijke doel voor ogen, zorgen voor draagvlak in de omgeving, bij de politiek, met toekomstige gebruikers van het gebied en met een haalbare business case. Een succesvolle overdracht naar toekomstig eigenaren markeert het eindpunt van een gebiedsontwikkelingsproject.