Strategie & advies in vastgoed

De constante factor in de wereld van vandaag en morgen is verandering, ongeacht de markt of sector. Daarmee is het bepalen van de organisatiestrategie belangrijker dan ooit, zeker als het gaat om de kwaliteit van werk-, leer- en leefomgeving. De eisen die we stellen aan de gebouwde omgeving worden steeds hoger terwijl dit gepaard gaat met schaarste in ruimte,  klimaatverandering, mobiliteit, toenemende regelgeving en financiële uitdagingen. Hierdoor ontstaan steeds meer vraagstukken waarbij alle puzzelstukken zelden meteen in elkaar passen. De aanpak van deze uitdagingen vraagt om denkkracht, strategisch inzicht en passie om de puzzels te ontrafelen en keuzes in de praktijk te brengen. Dit betekent dan ook dat u mag rekenen op doordacht en strategisch advies om de juiste keuzes te maken voor de werk-, leer- en leefomgevingen van vandaag en morgen.

Meer dan een partnerschap

Wij zijn thuis in strategische, juridische en financiële vraagstukken over vastgoedportefeuilles, projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling en huisvestingsprojecten. Met ons eigen team van adviseurs, juristen en financiële experts helpen wij u in de volledige breedte van uw vraagstukken. Wij zijn geen rapportenfabriek en geen fee burners. Ons advies moet een oplossing zijn met blijvende positieve impact.

Onze stijl van adviseren is meer dan een partnerschap; we zijn duidelijk over wat wel en niet kan. Wij schuiven zogenaamde ‘hete aardappels’ niet door, maar halen ze juist naar voren om te voorkomen dat u later in het proces alsnog stappen terug moet doen. Geen ‘roze bril’ verhalen dus, maar realistische en haalbare oplossingen. Toekomstbestendigheid is een belangrijke pijler van onze dienstverlening. Voor ons betekent dit dat wij voorop lopen door steeds te vernieuwen en door datagestuurd te adviseren door onder andere gebruik te maken van de nieuwste tooling. Hiermee zorgen we dat elke strategie en advies maximale impact heeft.

Onze betrokkenheid stopt niet bij Strategie & Advies. Met onze diensten Ontwikkeling & Voorbereiding en Realisatie & Beheersing zijn wij er voor u vanaf het idee tot en met realisatie om waar te maken wat we bedacht hebben.

Onze dienst Strategie & Advies bestaat uit:

  • Locatiekeuze

  • Haalbaarheidsstudies

  • Ontwikkelstrategie

  • Duurzaamheid en circulariteit

  • Financieel vastgoedadvies

  • Juridisch advies

  • Huisvestingsadvies

  • Strategische vastgoedplannen/IHP