Gebouwen met een positieve impact op mensen én de wereld om ons heen

Environmental, Social en Governance (ESG)-factoren zijn in toenemende mate (mede) bepalend bij het nemen van beleggingsbeslissingen en assetmanagement. Enerzijds als gevolg van wet- en regelgeving maar ook druk vanuit gebruikers, afnemers en financiers is een belangrijke reden om het duurzaamheidsbeleid te verbreden en aan te scherpen. Maar hoe maak je dit concreet, toepasbaar en meetbaar? En wat als jij wel wil maar je invloed als eigenaar beperkt is en je afhankelijk bent van derden? En hoe ga je om met investering ten aanzien van sociale waarde als het rendement voor jou onduidelijk is?

Gelukkig zien wij een steeds grotere groep vastgoedpartijen die vanuit intrinsieke motivatie verplichtingen rondom ESG willen omzetten naar echte impact. Niet alleen focus op labels en scores maar werken aan tastbare resultaten. RYSE is voor meerdere opdrachtgevers verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van ESG-beleid.

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance en verwijst naar de criteria waarmee de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf worden beoordeeld op basis van hun impact op het milieu, sociale verantwoordelijkheid en bestuurlijke praktijken. Het is een benadering die beleggers en bedrijven helpt bij het nemen van duurzame beslissingen en het bevorderen van positieve maatschappelijke en milieueffecten.

Met onze inzet creëren we gebouwen die niet alleen mensen positief beïnvloeden, maar ook een positieve impact hebben op de wereld om ons heen. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de CO2-uitstoot in de bouwsector. We hebben ons gecommitteerd aan Paris Proof en maken bewuste keuzes, van energie-efficiëntie tot het verminderen van milieu-impact. Wij hebben de kennis en ervaring in huis wat betreft het integreren van WELL en Biophilic princies en het behalen van de hoogste BREEAM-score. Hierdoor bereiken we gezonde gebouwen met een blijvende positieve impact.

Laten we samen bouwen aan een betere toekomst!

Meer weten?

Neem dan contact met ons op