Gebiedsontwikkeling Flora Campus Westland

Op Flora Campus Westland komen onderwijs, glastuinbouw en technologie bij elkaar.

Locatie

Naaldwijk

Diensten

Ontwikkeling & voorbereiding Procesmanagement Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Risicomanagement en planning

Team

Op Flora Campus Westland komen onderwijs, glastuinbouw en technologie bij elkaar. Ook is er plek voor een gedifferentieerd woonprogramma van 1250 wooneenheden. Een masterplan is gemaakt rondom het Florapark in Naaldwijk. In dit gebied kun je in de toekomst leren, werken en wonen in een groene en duurzame omgeving.

Wat bijzonder is, is dat het onderwijs op een nieuwe manier wordt aangepakt. Er komt onderwijs en onderzoek op MBO, HBO en WO niveau, en ook een Vakcollege+ voor VMBO. Goed openbaar vervoer is belangrijk voor dit gebied. Daarom komt er een mobiliteitshub. In het Masterplan Flora Campus Westland zijn de ambities uit het ontwikkelperspectief aangescherpt, geconcretiseerd en vertaald naar een stedenbouwkundig plan, mobiliteitsplan, verkavelingsstructuur, ontwikkelstrategie en uitwerking van het campusconcept.

Rol RYSE
Gemeente Westland heeft RYSE benaderd voor ondersteuning en advisering gedurende de masterplanfase. Doormiddel van verslaglegging, het opstellen en najagen van planningen en interne ondersteuning heeft RYSE ervoor gezorgd dat het proces voorspoedig is verlopen. De Westlandse gemeenteraad heeft het masterplan op 24 mei 2023 met een overgrote meerderheid aangenomen!