Gebiedsontwikkeling Hembrugterrein

Locatie

Zaandam

Diensten

Gebiedsontwikkeling Procesmanagement Ontwikkelmanagement Tender- en aanbestedingsmanagement Strategie & advies Juridisch advies Realisatie & beheersing Contractmanagement

Team

Het voormalige munitie- en wapenproductieterrein Hembrugterrein is een eigenzinnig, bruisend en gemengd gebied. Een plek die organisch wordt doorontwikkeld tot een plek waar werken, wonen, recreëren, natuur én cultuur samen komen. Het terrein is sinds het winnen van een tender uitgeschreven voor het Rijksvastgoedbedrijf in 2018 eigendom van ABC Planontwikkeling. Samen met LIFE Makes SENS en Ten Brinke richtten zij het ontwikkelbedrijf Hembrug Zaandam B.V. op. Het terrein (met bestaande eigenaren en huurders) beslaat ca. 42,5 ha met 77 bestaande gebouwen, waarvan veel met monumentale status.

 

Masterplan Hembrug

Sinds november 2019 werkt het ontwikkelbedrijf aan een Masterplan voor de herontwikkeling van het terrein, waarin het behouden en versterken van de unieke, cultuurhistorische, landschappelijke en (inter)nationale kwaliteiten centraal staat. Het Masterplan is eind april 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad en schetst de integrale ontwikkeling van het Hembrugterrein in hoofdlijnen. Het plan beschrijft de ideeën voor de herontwikkeling in o.a. ruimtelijke, landschappelijke en programmatische zin. Nadat dit plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad, kon het Hembrugteam plannen, zoals het mobiliteitsplan en beeldkwaliteitsplan, voor Hembrug verder uitwerken. En voor het noordelijk deel een stedenbouwkundig plan en ontwerp bestemmingsplan maken. Met name het participatieproces en de wens tot behoud van de niet-monumentale gebouwen en industriële hallen was een belangrijk speerpunt in het Masterplan.

 

Mobiliteit

Onderdeel van het Masterplan is de mobiliteitsvisie waar RYSE sturing aan heeft gegeven. In deze visie worden de hoofdlijnen van duurzame mobiliteit omschreven met als doel de bereikbaarheid van het Hembrugterrein te verbeteren én de kwaliteit van leven te verbeteren met het principe “auto te gast”. Wij zijn verantwoordelijk voor het proces om deze hoofdlijn verder uit te werken tot een duurzaam mobiliteitsplan waarin een routekaart van concrete mobiliteitsmaatregelen is verwerkt in tijd. Met de vaststelling gaan we een nieuwe fase van de gebiedsontwikkeling in, waar we erg trots op zijn. Net als Sabine Renders, projectdirecteur van Hembrug Zaandam B.V.: “Ik ben ontzettend trots op het team van experts en specialisten dat het afgelopen jaar hard gewerkt heeft aan het Masterplan Hembrug. Vorig jaar hebben ook bewoners en ondernemers op en rondom het Hembrugterrein en partijen in de directe omgeving met ons meegedacht om het plan te verrijken met hun wensen en ideeën. Ik ben niet alleen erg blij met het proces wat we nu met elkaar doorlopen, maar ook met deze prachtige mijlpaal in deze gebiedsontwikkeling. Hembrug is – en wordt in de toekomst nog meer - een geweldige plek voor werken, wonen, recreëren, natuur én cultuur. Het Noordzeekanaal, het Hembrugbos, de oude bunkers en leidingstraten, de monumentale gebouwen, de industriële hallen én de creatievelingen, makers en andere ondernemers maken deze plek onvergelijkbaar!”

 

De rol van RYSE

RYSE is al vanaf de tenderfase betrokken bij deze gebiedsontwikkeling, waarna wij in de rol als kwartiermaker de overdracht van het Rijksvastgoedbedrijf naar het ontwikkelbedrijf hebben gestroomlijnd. Na de vernietiging van het Omgevingsplan in 2019 hebben wij Hembrug Zaandam B.V. zowel juridisch als procesmatig ondersteund van deze complexe ontwikkeling. Procesmatig gaven wij sturing aan de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan, in eerste instantie voor het noordelijk deel van Hembrug én van een mobiliteitsplan. Het college van de Gemeente Zaanstad heeft groen licht gegeven voor het verder in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijk deel van Hembrug én het Beeldkwaliteitsplan Hembrug. Het oplossen van het vraagstuk ’stikstof’ speelt hierbij een belangrijke rol waar sturing aan wordt gegeven. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het contractmanagement, waarin we de verkoop en verhuur begeleiden, samenwerkingsovereenkomsten en aannemingsovereenkomsten opstellen en de ontwikkelmaatschappij adviseren over onder andere zakenrechtelijke structuren.