Gebiedsontwikkeling Veghels Buiten

Met de ontwikkeling van Veghels Buiten wil de gemeente Meierijstad de karakteristieken en kwaliteiten van wonen in het buitengebied borgen in het woonlandschap.

Locatie

Veghel

Diensten

Ontwikkeling & voorbereiding Strategie & advies Ontwikkelstrategie Gebiedsontwikkeling Projectmanagement

Team

Met de ontwikkeling van Veghels Buiten wil de gemeente Meierijstad de karakteristieken en kwaliteiten van wonen in het buitengebied borgen in het woonlandschap. Dit resulteert in een omgeving waarin het wonen in balans is met de natuurlijk omgeving en het landschap.

In het deelgebied Veghels Buiten Noordoost zullen circa 1.200 woningen gerealiseerd worden in diverse buurten die verschillen qua typologie en qua omvang. De buurten liggen verspreid in het landschap en tellen soms maar 25 woningen, oplopend tot soms wel 270. Elke buurt is echter stevig verankerd in het landschap middels een groene mal die het gehele gebied van structuur voorziet. 

Centraal in de ontwikkeling van Veghels buiten staat dus de relatie met het (historische) landschap. De woontypologieën hebben dan ook diverse verwijzingen in de beeldkwaliteit het klassieke Brabantse landschap. 

De ontwikkeling van Veghels Buiten voorziet in de ambitie van de gemeente om een complementair woonmilieu te realiseren voor Veghel. Daarnaast is de ontwikkeling aangemerkt als een versnellingsopgave om te voorzien in de (regionale) woonbehoefte. 

RYSE is betrokken in de rol van projectmanager en gebiedsontwikkelaar. Voor de ontwikkeling van Veghels Buiten betekent dit het begeleiden van het bestemmingsplanproces, de coördinatie van de milieuonderzoeken, afstemming met de grondeigenaren in het gebied en voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast is RYSE betrokken bij het opstellen én uitvoeren van de ontwikkelstrategie.