Gebiedsontwikkelingen Woningcorporatie Woonkwartier

Locatie

West-Brabant

Diensten

Ontwikkeling & voorbereiding Gebiedsontwikkeling Strategie & advies Haalbaarheidsstudies Procesmanagement Ontwikkelmanagement

Woningcorporatie Woonkwartier is een middelgrote woningcorporatie in het westelijke deel van Brabant. Woonkwartier verhuurt en beheert zo'n 9.500 verhuureenheden in 18 dorpen en kleinere steden in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen. Woonkwartier heeft stevige ambities en opgaven in haar ontwikkelportefeuille. De urgentie op projecten neemt toe, lopende projecten dienen fasegewijs afgerond te worden en nieuwe projecten dienen te worden opgestart met haalbare (en schaalbare) concepten.

Om grip te krijgen op het proces en deze uit te zetten in de tijd heeft Woonkwartier RYSE gevraagd om te adviseren bij een viertal projecten in de haalbaarheidsfase. De opdrachten die door RYSE in beweging worden gebracht zijn: Klooster St. Anna/Maria ter Engelen Oudenbosch, Dorus Rijkersstraat Dinteloord, Constantijn Huygensplein Hoeven en flexwonen.

De rol van RYSE

RYSE voert het procesmanagement voor de eerste drie genoemde opdrachten en treedt op als projectontwikkelaar vanuit Woonkwartier. Hieronder valt het aansturen van de processen om te komen tot intentieverklaringen, bewonersparticipatie en stedenbouwkundige plannen. Voor het dossier flexwonen adviseren wij Woonkwartier over toekomstige mogelijkheden voor deze flexibele manier van wonen voor verschillende doelgroepen. 

RYSE draagt bij aan de groei van het eigen ontwikkelteam van Woonkwartier. Daarnaast vindt veel afstemming plaats over het vertalen van oplossingen naar nieuw beleid. Door samen te werken met een team aan de ontwikkeling van projecten én het ontwikkelteam, is RYSE een welkome aanvulling met kennis en kunde om ontwikkelopgaves in beweging te brengen.

Trackrecord

279
Projecten
17033492
m2
52534
Woningen