Vernieuwingsplannen Herinneringencentrum Kamp Westerbork

Locatie

Westerbork

Diensten

Strategie & advies Haalbaarheidsstudies

Team

Vanuit Kamp Westerbork werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland Oost-Europa. Het Herinneringscentrum bestaat sinds 1983. Sindsdien is het aantal bezoekers aan de historische plek steeds verder toegenomen. In toekomstplannen voor de vernieuwing van het museum en de historische plek wordt gewerkt aan betere publieke voorzieningen voor het groeiend aantal bezoekers, maar ook aan meer ruimte voor educatieve activiteiten en aan een betere verbinding tussen het kampterrein en het museum. De opzet van het kampterrein zal ingetogen blijven.

De rol van RYSE

Op basis van de nieuwe inzichten en ideeën over het gebouw en de historische plek is een plan gemaakt. RYSE toetst dit plan op haalbaarheid voordat het programma van eisen wordt opgesteld en er een architect wordt geselecteerd. Met de vernieuwingsplannen zoals die zich nu aftekenen wordt een nieuwe stap naar de toekomst gezet, waarin de verhalen van kamp Westerbork blijvend worden doorverteld – op nieuwe manieren, ook aan toekomstige generaties.