Nieuwbouw Huis van Cultuur en Bestuur

Locatie

Midden-Groningen

Diensten

Ontwikkeling & voorbereiding Projectmanagement Tender- en aanbestedingsmanagement

Na een gemeentelijke herindeling zijn de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde samengegaan als één gemeente: Midden-Groningen. In 2017 is er besloten om in Hoogezand de centrale huisvesting te realiseren voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. De gemeente Midden-Groningen heeft deze kans aangegrepen om meer te doen dan enkel de eigen organisatie te vestigen en koos voor een andere aanpak: een huis van cultuur en bestuur.

Cultuur en bestuur komen samen

Met het huis van cultuur en bestuur is een plek gebouwd voor de inwoners van de fusiegemeente. Hier kunnen ze terecht voor theater, muziek, kunst, lezen, taal, bestuur en gemeentelijke dienstverlening. Het Huis van Cultuur en Bestuur biedt namelijk onderdak aan drie organisaties die veel voor de inwoners betekenen[JE1] : Kielzog met theater, muziekschool, kunstencentrum en Grand Café, de bibliotheek met onder andere het Taalhuis en eLAB. Maar ook het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen zit er gevestigd, met onder meer publieksbalies voor bijvoorbeeld paspoorten en rijbewijzen, het Historisch Archief en een prachtige raadzaal. Zoals burgemeester Adriaan Hoogendoorn het bij het hoogste punt in september zo mooi verwoordde: “Dit gebouw wordt straks een ontmoetingsplek waar inwoners én medewerkers elkaar vinden en samen van Midden-Groningen een levendige gemeente maken.” 

De beste bibliotheek van Nederland 2022

1 november 2022 is Bibliotheek Hoogezand uitgeroepen tot beste bilbliotheek van Nederland. De award werd uitgereikt door Bibliotheekblad en Stichting NBD Biblion. De jury vond dat de Bibliotheek Hoogezand het meest complete beeld liet zien van zowel collectie als van programmering, samenwerkingen, inrichting en gebouw. “De krachtige en bijzondere architectuur werd geroemd, omdat deze ook een hoger doel dient, namelijk die van samenwerking. De inrichting van de bieb is tijdloos. Hoogezand combineert de voordelen van een grote organisatie (Biblionet Groningen) met het behouden van het lokale gevoel. Dit draagt enorm bij aan de goede gemeentelijke visie op de bibliotheek. 

De rol van RYSE

RYSE is sinds 2019 betrokken bij de nieuwbouw en was verantwoordelijk voor het algehele projectmanagement. Wij gaven daarnaast leiding aan het ontwerp- en uitvoeringstraject en de implementatie van Activiteit Gericht Werken (AGW) in de organisatie.

 

Trackrecord

66
Projecten
879310
m2