Gebiedsontwikkeling Jaspersstraatflat

Locatie

Zaandam

Diensten

Ontwikkeling & voorbereiding Tender- en aanbestedingsmanagement

Team

Woningstichting Rochdale en gemeente Zaanstad hebben een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten die gericht is op de sloop en herontwikkeling van de Jaspersstraatflat in Poelenburg in Zaandam. Beide partijen hebben de gezamenlijke ambitie om een meer gedifferentieerd woningaanbod te realiseren in Poelenburg. Daarnaast is er het doel om de doorstroming in de wijk te verbeteren. Ook moet architectuur aansluiten en herkenbaar zijn voor de doelgroepen, zodat er een brug wordt geslagen tussen bestaande en nieuwe ruimtelijke structuren. Naast het woonprogramma is er binnen het plan ook ruimte voor publiek vastgoed in de vorm van een huis voor de stad en enkele kantoren ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen.

De rol van RYSE

RYSE is gevraagd om te ondersteunen bij het organiseren, adviseren en begeleiden van de aanbestedingsprocedure rondom de verkoop van de ontwikkellocatie. Extra aandacht gaat uit naar het opstellen van de vraagspecificatie, het mede vormgegeven van het participatietraject het organiseren van samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen.

Trackrecord

279
Projecten
17033492
m2
52534
Woningen