Ontwikkeling Laboratorium Dicoon

Locatie

Elst

Diensten

Ontwikkeling & voorbereiding Projectmanagement

Team

De gezamenlijke ambitie van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), het Rijnstate en het Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is het realiseren van een nieuw laboratorium aan de Industrieweg in Elst. Voor deze samenwerking voegden partijen zich samen tot een nieuwe organisatie: ‘Lab Oost’. In het gebouw worden laboratoria voor medische microbiologie, medische immunologie, klinische chemie en hematologie gehuisvest.

 

De nieuwe organisatie wordt hét lab voor Midden/Zuid-Gelderland van en voor zorgaanbieders. Het levert het diagnostisch palet dat de eerste lijn tot en met topklinisch ziekenhuis nodig heeft. De ambitie is om de diagnostiek uit te breiden van in beginsel drie ziekenhuizen tot ongeveer acht ziekenhuizen in de toekomst.

 

Het lab beschikt over moderne apparatuur en levert daarmee state of the art diagnostiek. Daarnaast is het lab concurrerend qua serviceverlening en kostprijzen en is het een aantrekkelijke werkgever die goede contacten heeft met zorgprofessionals in de ziekenhuizen en huisartsen. Het lab vormt hiermee een katalysator voor andere samenwerkingsinitiatieven.

De rol van RYSE

RYSE is in oktober 2020 gevraagd om het ontwerp van het laboratorium binnen de kortst mogelijke doorlooptijd van initiatie naar DO+ te brengen, zodat zo snel als mogelijk met de realisatie van het lab kon worden gestart. In de ontwikkeling behartigde RYSE de belangen van drie ziekenhuizen en begeleide RYSE het gehele proces. Vanaf de eerste analyses en studies waren wij betrokken bij de ontwikkeling. RYSE heeft samen met de gebruikers het globale PvE uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Vanaf de eerste ontwerpsessies is integraal ontworpen met vrijwel direct het intekenen van de inrichting ten aanzien van medische apparatuur, inventaris en ICT-voorzieningen. Door het op deze wijze aan te pakken is de stap om te komen tot een definitief ontwerp verkort, zijn de toekomstige werkprocessen verwerkt en zijn er plattegronden ontstaan waarover overeenstemming is bereikt met de gebruikersgroepen. Simultaan heeft het bouwteam deze geraamd en deze hebben wij op marktconformiteit getoetst.