Marktbenadering Lincolnpark fase 2 Centrum

Werkvelden

Overheid

Locatie

Hoofddorp

Diensten

Strategie & advies Tender- en aanbestedingsmanagement Juridisch advies Gebiedsontwikkeling

Team

Marktbenadering Lincolnpark fase 2 centrum

De Gemeente Haarlemmermeer ontwikkelt de komende jaren het gebied Lincolnpark Tweede Fase in Hoofddorp, waarbij ruimte is voor ca. 1.600 woningen parkeerhubs, commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Er wordt ingezet op een bijzondere wijk, waarbij Lincolnpark gaat voor vernieuwingen en duurzame oplossingen.

De ontwikkeling is aangemerkt als proeftuin voor duurzame gebiedsontwikkeling,

waarbij onder meer wordt ingezet op circulariteit, energie neutraal, sociale duurzaamheid en klimaatbestendigheid. De markt wordt op deze onderdelen uitgedaagd. De komende jaren wordt verschillende deelgebieden in de markt gezet, zodat marktpartijen kunnen worden geselecteerd voor de ontwikkeling en realisatie van deze bijzondere wijk. Gestart wordt met het deelgebied Centrum.

Rol van RYSE

In samenwerking met Alba Concepts adviseren en begeleiden wij de gemeente Haarlemmermeer in de marktuitvraag voor het eerste deelgebied Centrum met als doel om tot een succesvolle contractclose met een marktpartij te komen.