Nieuwbouw School voor Kunst & Multimedia - Noorderpoort

Aan de Verzetsstrijderslaan 2 in Groningen zit het Noorderpoort gehuisvest met de School voor Kunst & Multimedia. Deze school kenmerkt zich door het praktijkonderwijs, terwijl het verouderde gebouw onvoldoende ruimte biedt voor alle onderwijsactiviteiten. In november 2022 heeft de School voor Kunst & Multimedia een Visie op Onderwijs opgesteld, welke in mei 2023 is vertaald naar een Visie op Huisvesting.

Locatie

Groningen

Diensten

Projectmanagement Strategische vastgoedplannen/IHP Huisvestingsadvies

Team

Aan de Verzetsstrijderslaan 2 in Groningen zit het Noorderpoort gehuisvest met de School voor Kunst & Multimedia. Deze school kenmerkt zich door het praktijkonderwijs, terwijl het verouderde gebouw onvoldoende ruimte biedt voor alle onderwijsactiviteiten. In november 2022 heeft de School voor Kunst & Multimedia een Visie op Onderwijs opgesteld, welke in mei 2023 is vertaald naar een Visie op Huisvesting.

Voor de School voor Kunst & Multimedia is nieuwbouw voorzien op het achterliggende terrein van de huidige locatie. Om nieuwbouw te kunnen realiseren, dient een planologische procedure doorlopen te worden. Onder de Omgevingswet zal een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit procedure worden doorlopen en wordt er een Stedenbouwkundig plan opgesteld. Om planologisch voldoende ruimte te kunnen reserveren, wordt parallel aan dit proces de Visie op Huisvesting verder uitgewerkt naar een Functioneel en Ruimtelijk Programma van Eisen.

De rol van RYSE

RYSE verzorgt voor het doorlopen van de planologische procedure het projectmanagement. In deze rol zal RYSE het opstellen van het stedenbouwkundig plan begeleiden, waarbij er gezorgd wordt dat de juiste stakeholders aangehaakt zijn en blijven.  Daarnaast stelt RYSE het  Functioneel en Ruimtelijk Programma van Eisen op.