Ontwikkeling Capellen Campus Zwolle

De Capellen Campus (CC) is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Vanuit hun eigen IHP is besloten om voor de Capellen Campus een nieuwe huisvesting te realiseren welke aansluit bij de onderwijsvisie en voldoet aan de hedendaagse eisen.

Locatie

Zwolle

Diensten

Strategie & advies Ontwikkeling & voorbereiding Projectmanagement Tender- en aanbestedingsmanagement Programma van Eisen Realisatie & beheersing Kwaliteit en bouwtoezicht Bouwmanagement

Team

De Capellen Campus (CC) is onderdeel van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Vanuit hun eigen IHP is besloten om voor de Capellen Campus een nieuwe huisvesting te realiseren welke aansluit bij de onderwijsvisie en voldoet aan de hedendaagse eisen. Het huidige gebouw is bouwtechnisch en functioneel afgeschreven. De leerling heeft op de Campus keuze uit 3 onderwijsconcepten die ieder als een eigen school zijn georganiseerd en tegelijkertijd onderdeel uitmaken van het grotere geheel.

Er zijn ambities bepaald op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptie en circulariteit door de opdrachtgever en gemeente Zwolle. Het schoolgebouw en de sportzaal worden energieneutraal en voorbereid op een aansluiting van het geambieerde warmtenet in Holtenbroek dat in het kader van de energietransitie in de wijk wordt gerealiseerd. Er wordt tevens gevraagd om een klimaat adaptief plan waarbij regen, droogte, hitte en wind gebruikt worden in het ontwerp.

Daarnaast ziet de gemeente Zwolle kans om bij de herontwikkeling van het gebied de biodiversiteit te vergroten middels natuur inclusief bouwen. OOZ en de gemeente Zwolle zetten in op een circulaire ontwerp: realisatie van en flexibel en aanpasbaar gebouw, gebruik van zo min mogelijk materialen of bio-based materialen, gebruik van reststroom van materialen en het voorkomen van bouwafval.

Rol RYSE
Het gehele voorbereidende traject is begeleid en aangestuurd door RYSE, waarbij naast OOZ als opdrachtgever, de gemeente als stakeholder intensief betrokken is geweest. RYSE is verantwoordelijk  geweest voor het opstellen van het Plan van Aanpak, inclusief de projectplanning en het Ruimtelijk, Functioneel en Technisch Programma van Eisen. Tevens adviseerde RYSE de opdrachtgever bij de contractvorm en begeleidde de selectieprocedures voor de adviseurs en de Europese aanbesteding voor de aannemer. Tevens hebben wij de opdracht gekregen om het project- en procesmanagement in de uitvoeringsfase op te pakken.