Ontwikkeling Gatwick & The Spark - Campus Sloterijk - Amsterdam

Ontwikkeling van huisvesting voor diverse rijksdiensten.

Werkvelden

Publiek vastgoed

Locatie

Amsterdam

Diensten

Procesmanagement Gebiedsontwikkeling

Team

Het Rijksvastgoedbedrijf (RvB) werkt hard aan de ontwikkeling van de Campus Sloterdijk, waar de panden De Knoop, The Spark en Gatwick staan. In deze kantoren wordt huisvesting gefaciliteerd voor diverse rijksdiensten.

Gatwick

Het pand aan de Gatwickstraat 1 is in 2020 door het RvB aangekocht om hoogwaardig herontwikkeld te worden, waarna de diensten van het RvB erin zullen trekken. Hiermee wordt beoogd om niet alleen de primaire processen van het RvB te faciliteren, maar wordt ook ingezet op een positieve en duurzame impuls voor de omgeving.  Om dit mogelijk te maken wordt het tot op betoncasco gestript en vergroot van 16.000 m2 naar 40.000 m2 BVO.

The Spark

In 2019 is The Spark verbouwd ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van het EMA, maar na de aankoop van het RvB staat het nu grotendeels leeg. De opdracht richt zich op het definiëren van inbouwpakket voor de toepassing van het Rijkshuisvestingsconcept en faciliteert in huisvesting voor de Belastingdienst .

RYSE vervult de rol van technisch procesmanager voor beide projecten Gatwick en The Spark. In de beginfasen van de projecten wordt het RvB begeleidt in het omzetten van de klantvraag in een marktvraag. De rol van RYSE voor beide projecten richt zich op het leveren van adviesproducten, zoals een gebouwscan, diagnoserapport en definitiedocument, vraagspecificatie en de technisch inhoudelijke begeleiding van de aanbesteding. Daarnaast draagt RYSE de primaire verantwoordelijkheid voor het realiseren van passende kwaliteit en deze gedurende de verschillende fasen optimaal borgt.