Ontwikkeling Huis van Cultuur en Bestuur Eemsdelta

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn na een herindeling samengevoegd tot één gemeente, de gemeente Eemsdelta. Momenteel werkt de gemeentelijke organisatie vanuit drie verouderde gemeentehuizen, wat effectieve samenwerking en dienstverlening lastig maakt. Daarom wordt er een nieuw centraal gebouw ontwikkeld, het Huis van Cultuur en Bestuur, op de locatie van het huidige theater de Molenberg in Delfzijl. Dit huis zal dienen als zowel een cultureel centrum met theater, bibliotheek, muziek, kunst en educatieve programma's, als een plek voor gemeentelijke diensten.

Locatie

Delfzijl

Diensten

Strategie & advies Haalbaarheidsstudies Ontwikkeling & voorbereiding Projectmanagement

Team

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn na een herindeling samengevoegd tot één gemeente, de gemeente Eemsdelta. Momenteel werkt de gemeentelijke organisatie vanuit drie verouderde gemeentehuizen, wat effectieve samenwerking en dienstverlening lastig maakt. Daarom wordt er een nieuw centraal gebouw ontwikkeld, het Huis van Cultuur en Bestuur, op de locatie van het huidige theater de Molenberg in Delfzijl. Dit huis zal dienen als zowel een cultureel centrum met theater, bibliotheek, muziek, kunst en educatieve programma's, als een plek voor gemeentelijke diensten.

Het project heeft als doel een duurzaam en toekomstbestendig gebouw te realiseren dat voldoet aan de behoeften van de gemeenschap en tegelijkertijd bijdraagt aan zowel de ruimtelijke als economische ontwikkeling van de regio. Het Huis van Cultuur en Bestuur is niet alleen de ontwikkeling van één gebouw, maar een integraal onderdeel van de stedelijke vernieuwing van het Molenbergplein, de Oude Schans, Damsterkade en daarmee Centrum Zuidoost.

De rol van RYSE

RYSE neemt, in opdracht van de Gemeente Eemsdelta, de verantwoordelijkheid voor het projectmanagement op zich. Wij voeren een haalbaarheidsonderzoek uit, leiden het participatie- en ontwerpproces, bewaken de planning en projectplanprocedures, en zijn verantwoordelijk voor het blijven binnen de financiële kaders.