Ontwikkeling Kindcentrum Ten Boer

Kindcentrum Ten Boer biedt onderdak aan een Openbare basisschool, een Christelijke basisschool, een peuterspeelzaal, een kinderdagopvang en een buitenschoolse opvang in Ten Boer.

Locatie

Ten Boer

Diensten

Strategie & advies Ontwikkeling & voorbereiding Projectmanagement Tender- en aanbestedingsmanagement Programma van Eisen Realisatie & beheersing Bouwmanagement Kwaliteit en bouwtoezicht

Team

Kindcentrum Ten Boer biedt onderdak aan een Openbare basisschool, een Christelijke basisschool, een peuterspeelzaal, een kinderdagopvang en een buitenschoolse opvang. Het kindcentrum heeft een oppervlakte van 3.064 m2 BVO en een multifunctioneel karakter.

Het project heeft een duurzaam karakter. Zo is het gebouw gasloos, Energie neutraal gebouw (EPC=0) voor de gebouwgebonden installaties, voldoet het aan kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte OK en voldoet het gemiddeld aan de eisen van Frisse Scholen klasse B. Het Kindcentrum heeft een gemiddelde GPR score gehaald van 8,3. Daarnaast is het kindcentrum aardbevingsbestendig gebouwd.

De gekozen contractvorm is Bouwteam (UAV) op basis van een gecombineerd DO/TO. Het ontwerp is hierbij in eigen beheer uitgewerkt tot een gecombineerd Definitief Ontwerp met Technische omschrijving zodat de uitvoerende partijen een onderbouwde prijs konden neerleggen voor de realisatie van het werk. Met de uitvoerende partijen is het gecombineerde DO/TO verder uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed ontwerp (UO). Op 16 oktober 2019 vond de officiële handeling “start bouw” plaats. Het kindcentrum is op 1 oktober 2020 opgeleverd.

Rol RYSE
RYSE was verantwoordelijk voor het opstellen van een Technisch Programma van Eisen inclusief advisering van de bouworganisatievorm voor de ontwerp- en uitvoeringsfase. We hebben de selectie van het ontwerpteam begeleid, we waren verantwoordelijk voor het projectmanagement in de ontwerpfasen en hebben de Europese selectie- en aanbestedingstraject van de uitvoerende partijen begeleid. Daarnaast waren wij verantwoordelijk voor het project- en bouwmanagement (directievoering en bouwkundig toezicht) tijdens de realisatiefase, oplevering en nazorgfase.