Ontwikkeling Kindplein West Ommen

In Ommen is een volledig nieuw en energieneutraal Kindplein gerealiseerd: Kindplein West.

Locatie

Ommen

Diensten

Strategie & advies Huisvestingsadvies Ontwikkeling & voorbereiding Projectmanagement Tender- en aanbestedingsmanagement Programma van Eisen Realisatie & beheersing Bouwmanagement Contractmanagement Kwaliteit en bouwtoezicht

Team

In Ommen is een volledig nieuw en energieneutraal Kindplein gerealiseerd: Kindplein West.

Op Kindplein West wordt een breed aanbod van voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar aangeboden. Hiermee biedt Kindplein West kinderen een passende onderwijsomgeving, waarbij ouders kunnen kiezen uit drie verschillende denominaties: gereformeerd, openbaar en protestants-christelijk.

Naast de drie scholen wordt er ook peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aangeboden in Kindplein West. Hiermee kan een sluitend dag arrangement worden geboden en biedt het mogelijkheden om door te groeien naar integratie van opvang en onderwijs. Het nieuwe Kindplein zal huisvesting bieden aan Openbare basisschool De Dennenkamp, Christelijke basisschool Het Koloriet, Gereformeerde basisschool Guido de Brès en Kinderopvang De Kleine Kunst.

Rol RYSE
RYSE was verantwoordelijk voor het opstellen van het Plan van Aanpak en het Programma van Eisen. In de ontwerpfase hebben we als projectmanager het gehele traject begeleid. Daarnaast hebben we de Europese niet-openbare aanbesteding voor de aannemer uitgevoerd en begeleid. Tijdens de uitvoering waren we verantwoordelijk voor het contractmanagement, het kwaliteitsmanagement, de financiële projectbewaking, de oplevering en de nazorg.