Ontwikkeling Onderwijsboulevard Arnhem

Na een periode van haalbaarheidsstudies en heroverwegingen van eerdere plannen is met de Gemeente Arnhem besloten een campus uit te werken.

Locatie

Arnhem

Diensten

Strategie & advies Haalbaarheidsstudies Ontwikkeling & voorbereiding Projectmanagement Risicomanagement en planning Realisatie & beheersing Bouwmanagement Kwaliteit en bouwtoezicht

Team

Na een periode van haalbaarheidsstudies en heroverwegingen van eerdere plannen is met de Gemeente Arnhem besloten een campus uit te werken. De onderwijscampus aan de Bethaniënstraat omvat drie deelprojecten: een renovatie met nieuwbouw uitbereiding van het Briant College (speciaal voortgezet onderwijs), een nieuwbouwlocatie voor De Ommezwaai (speciaal onderwijs en BENG) en een Sporthal (ENG, KVLO en NOC-NSF).

Het Briant College heeft een oppervlak van 3.637 m2 BVO, de sporthal 1.880 m2 BVO en de Ommezwaai 1.861 m2 BVO. Het Briant College heeft tijdens de realisatie van de school gebruik gemaakt van tijdelijke huisvesting in de ‘oude’ Ommezwaai, waardoor een gefaseerde realisatie mogelijk is gemaakt.

Rol RYSE
RYSE heeft namens De Onderwijsspecialisten en de gemeente Arnhem de projecten begeleid en was verantwoordelijk voor het opstellen van een Plan van Aanpak, het opstellen van een Programma van Eisen, een stichtingskostenraming, het adviseren over de toe te passen bouworganisatie- en contractvorm, het aanbesteden van de architect, adviseurs en aannemers, het begeleiden van het ontwerp- en uitvoeringsproces en het integraal bewaken van de GROTIK-aspecten. Tijdens de bouw heeft RYSE de directievoering, contractmanagement, bouwtoezicht en kwaliteitsmanagement verzorgd.