Ontwikkeling VSO Thriantaschool

Het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen  (OOE) beschikt over twee locaties van de Thriantaschool t.b.v. speciaal (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Voor de VSO Thriantaschool is besloten om nieuwbouw te realiseren, waar medewerkers en circa 100 leerlingen hun intrek zullen nemen.

Locatie

Emmen

Diensten

Strategie & advies Haalbaarheidsstudies Ontwikkeling & voorbereiding Projectmanagement Tender- en aanbestedingsmanagement Programma van Eisen Realisatie & beheersing Bouwmanagement Kwaliteit en bouwtoezicht

Het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen  (OOE) beschikt over twee locaties van de Thriantaschool t.b.v. speciaal (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Voor de VSO Thriantaschool is besloten om nieuwbouw te realiseren, waar medewerkers en circa 100 leerlingen hun intrek zullen nemen.

In juli 2022 is het nieuwbouwcomplex opgeleverd en is ontworpen volgens het Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B. De VSO Thriantaschool is gasloos, voldoet aan de BENG-eisen en heeft een omvang van 1.678 m2 BVO, inclusief een gymzaal en verdeeld over twee bouwlagen. Er is gekozen voor een traditionele bouworganisatievorm.  

Rol RYSE
RYSE is betrokken geweest vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie van het project. Hieronder valt het opstellen van een Plan van Aanpak, een Programma van Eisen, een stichtingskostenraming, het adviseren over de toe te passen bouworganisatie- en contractvorm, het aanbesteden van de architect, adviseurs en aannemer, het begeleiden van het ontwerp- en uitvoeringsproces en het integraal bewaken van de GROTIK-aspecten. Tijdens de bouw heeft RYSE de directievoering en bouwtoezicht uitgevoerd.