Ontwikkeling Zuidoever

Ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie conform het woon-zorgconcept ‘De Oevers’

Locatie

Amsterdam

Diensten

Projectmanagement Bouwmanagement Kwaliteit en bouwtoezicht Ontwikkelmanagement

Woonzorgconcept 'De Oevers'

Als een van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam ontwikkelt Cordaan een nieuwbouwlocatie conform het woon-zorgconcept ‘De Oevers’. Het concept is ontwikkeld als blauwdruk voor een woon-zorgvoorziening. Hierbij stelt De Oevers zich ten doel hoogwaardig wonen, welzijn en zorg te bieden voor ouderen met een zware zorgvraag van lichamelijke en/of geestelijke aard. Op de Zuidas wordt de eerste locatie ontwikkeld, Zuidoever. Het ontwerp van het gebouw kenmerkt zich door een eigentijdse en comfortabele uitstraling, waarmee het zich onderscheidt van de traditionele verzorgings- en verpleeghuizen.

Aandacht voor exterieur en interieur

Zowel in het exterieur als interieur is extra aandacht besteedt aan de inrichting en afwerkingen. Zo zijn de gangen ontworpen als oriëntatiepunten door gebruik te maken van een eilandenstructuur en het gebruik van verschillende soorten materialen die de visuele herkenning van de bewoners ondersteunen.

Rol RYSE

RYSE is als projectmanager bij de ontwikkeling en realisatie van het woon-zorgconcept Zuidoever gedurende de ontwerpfase verantwoordelijk voor het aansturen van het ontwerpproces, het contracteren van de adviseurs, adviseren over de aanbestedingsstrategie, het begeleiden van de meervoudig onderhandse aanbesteding en contractvorming van de aannemers. Tijdens de realisatie treedt RYSE op als bouwdirectie en wordt middels kwaliteitscontroles, die steekproefsgewijs worden uitgevoerd, gecontroleerd of de uitvoerende partijen conform contract het project realiseert.