Programma Vrijkomende Locaties Midden-Groningen

Werkvelden

Overheid

Locatie

Hoogezand en omgeving

Diensten

Gebiedsontwikkeling Strategie & advies Tender- en aanbestedingsmanagement Programmamanagement Procesmanagement Juridisch advies

Team

Programma Vrijkomende Locaties Midden-Groningen

In het Scholenprogramma zijn veilige en toekomstbestendige kindcentra, multifunctionele gebouwen en scholen ver- en gebouwd met versterkingsgelden in de gemeente Midden-Groningen. Hierdoor zijn diverse oude schoolgebouwen, vaak met bijhorende gymzalen en/of peuterspeelzalen, leeg komen te staan of komen binnenkort leeg. De behoefte is ontstaan voor het gebiedsgericht en gefaseerd transformeren van deze locaties naar een goede kwalitatieve herinvulling van deze vrijkomende locaties die moet bijdragen aan een toekomstbestendige, veilige en gezonde woon- en leefomgeving. Vanwege het grote aantal locaties binnen de gemeente is een programma opgezet om deze opgave aan te vliegen, waarbij woningbouw speerpunt is.

De rol van RYSE

RYSE stuurt het Programma Vrijkomende Locaties aan en vervult projectleiding van verschillende deellocaties in samenspraak met verschillende vakdisciplines. Daarnaast wordt inhoudelijk, juridisch en strategisch geadviseerd om tot een gebiedsgerichte en gefaseerde verkoop van deze verschillende locaties te komen. Participatie speelt hierin een belangrijke rol. Sturing wordt gegeven op het participatieproces, het komen tot bouwrijpe gronden, wijziging van de bestemming naar wonen, het vermarkten van de bouwrijpe gronden aan marktpartijen, zorgpartijen en corporaties én kavels voor zelfbouwers, en het vormgeven en inrichten van de openbare ruimten.