Renovatie Provinciehuis Groningen

Locatie

Groningen

Diensten

Ontwikkeling & voorbereiding Projectmanagement

Team

Foto's: Provincie Groningen

Aardgas en duurzaamheid zijn twee hot items in Nederland en zeker in Groningen. Voor de provincie zijn duurzaamheid, innovatie en het verminderen van energiegebruik belangrijke thema’s. 

De transitie naar een duurzame en gasloze huisvesting is inmiddels gestart. Een uitdaging, omdat het provinciehuis deels rijksmonumentaal is. Sinds 30 juni 2020 is het provinciehuis definitief van het gas af. Jaarlijks was er zo'n 250.000 kub gas nodig om het provinciehuis te verwarmen. Dit staat gelijk aan het gemiddelde verbruik van ongeveer 200 huishoudens. Om de gebouwen ook in de toekomst warm te houden, maakt de provincie nu gebruik van een koude- en warmteopslagsysteem in de bodem. Om extra warmte op te slaan om de gebouwen in de winter voldoende te kunnen verwarmen, wordt in de zomer warmte uit het water van de Groninger stadgracht gehaald en opgeslagen in de bodembronnen. In april is begonnen met de overschakeling naar de nieuwe vorm van verwarming. In september moet dit klaar zijn.

Innovatief

Het gaat om een bijzonder en ambitieus project vanwege de schaalgrootte en het gebruik van diverse vernieuwende technieken. Voor een deel gaat het om een monument dat moet worden verwarmd. Het oudste gedeelte van het provinciehuis, waar het provinciaal bestuur zit, is al meer dan 600 jaar oud. Het isoleren van dit monument van ruim 5.000 m2 is onmogelijk, waardoor er met 'hoog-temperatuurverwarming' moet worden gewerkt. Hiervoor zijn speciale hoge-temperatuurwarmtepompen geïnstalleerd die het water tot 85 graden verwarmen. Dit hete water wordt vervolgens opgeslagen in grote buffertanks gevuld met PCM (Phase Changing Materials). Dit zijn nieuwe en innovatieve technologieën die nog niet of nauwelijks worden toegepast in verwarmingssystemen. Naast het gasloos maken zal ook de gevel worden geoptimaliseerd en verduurzaamd, het zogenaamde Gevelrenovatie Plus.

De rol van RYSE

RYSE is in opdracht van de provincie Groningen verantwoordelijk voor het projectmanagement en de inkoop- en aanbestedingsprocedures. Daarnaast doet RYSE de bouwbegeleiding voor zowel de gevelrenovatie als gasloos maken van het pand.

Trackrecord

66
Projecten
879310
m2