Ontwikkeling QuTech-gebouw TU Delft Campus

QuTech is een onderzoeksinstituut van de Technische Universiteit Delft en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) op het gebied van quantum-technologie. Met het realiseren van dit nieuwbouwproject voor QuTech worden verbeterde condities gecreëerd waarmee de betrokken wetenschappers state of the art onderzoek kunnen verrichten.

Locatie

Delft

Diensten

Strategie & advies Directievoering en Toezicht Ontwikkeling & voorbereiding Projectmanagement

Team

Beelden: Cepezed

Er wordt gewerkt aan vernieuwing en verbetering van de TU Delft Campus. Eén van de ontwikkelingen hierin is de nieuwbouw QuTech. Dit is het onderzoeksinstituut van de Technische Universiteit Delft en TNO op het gebied van quantum-technologie. Ze werken aan een radicaal nieuwe technologie met wereld-veranderend potentieel en met als missie: het ontwikkelen van schaalbare prototypes van een quantum-computer en een inherent veilig quantum-internet. Om die ambitieuze doelen te bereiken, brengt QuTech wetenschappers, ingenieurs en industrie samen in een inspirerende omgeving - met veel ruimte voor ambitie, ondernemerschap en innovatie. Het zuidelijke gedeelte van de TU Delft Campus wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een levendige omgeving met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek, waaronder een nieuw QuTech gebouw. Dit moet de samenwerking tussen diverse bedrijven op de campus en de TU Delft verbeteren.

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus met als doel een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Dit geldt ook voor het nieuwe QuTech gebouw, waarbij de ambitie BREEAM Excellent is. Het gebouw wordt uiteraard energieneutraal en er zullen gebruikte materialen, isolatie op basis van natuurlijke materialen en energiezuinige installaties gebruikt worden. Zo krijgt het gebouw grotendeels een houten constructie. Alleen bij de trillingsvrije laboratoria wordt een betonnen constructie toegepast.

De rol van RYSE

RYSE is samen met IGG onderdeel van het ontwerpteam en zijn verantwoordelijk voor het projectmanagement en het bouwkostenmanagement. Tijdens de realisatiefase neemt RYSE tevens de directievoering en het toezicht voor haar rekening. Het ontwerpteam bestaat verder uit Cepezed, Pieters Bouwtechniek, Buro Happold en Peutz. Samen is het team integraal verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp tot en met het afronden van het Definitief Ontwerp.