Realisatie Strategisch Huisvestingsplan Albert Schweitzer Ziekenhuis

Vanaf 2025 staat het Albert Schweitzer ziekenhuis een grootscheepse renovatie te wachten op de locaties Dordwijk (oudbouw) en Zwijndrecht. Enerzijds is dat nodig omdat het binnenwerk van de gebouwen technisch 'op' is, anderzijds omdat de indeling niet meer past bij de hedendaagse bedrijfsvoering van een ziekenhuis. RYSE is verantwoordelijk voor de realisatie van het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ). De gebouwen die onder handen worden genomen, moeten er daarna weer enkele decennia tegenaan kunnen. Tijdens de uitvoering van het SHP moet vrijwel elke afdeling één of meerdere keren verhuizen. De patiëntenzorg gaat al die tijd door. De totale verbouwoperatie gaat tot ver voorbij 2030 duren. Met het strategische huisvestingsplan is over de hele looptijd een totale investering gemoeid van ruim boven de 200 miljoen euro.

Locatie

Dordrecht & Zwijndrecht

Diensten

Strategie & advies Advies Ontwikkelstrategie Financieel vastgoedadvies Strategische vastgoedplannen/IHP Ontwikkeling & voorbereiding Directievoering en Toezicht Ontwikkelmanagement Projectmanagement Tender- en aanbestedingsmanagement Risicomanagement en planning Programma van Eisen Realisatie & beheersing Realisatie Bouwmanagement Contractmanagement Kwaliteit en bouwtoezicht

Vanaf 2025 staat het Albert Schweitzer ziekenhuis een grootscheepse renovatie te wachten op de locaties Dordwijk (oudbouw) en Zwijndrecht. Enerzijds is dat nodig omdat het binnenwerk van de gebouwen technisch 'op' is, anderzijds omdat de indeling niet meer past bij de hedendaagse bedrijfsvoering van een ziekenhuis. RYSE is verantwoordelijk voor de realisatie van het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) voor het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ). De gebouwen die onder handen worden genomen, moeten er daarna weer enkele decennia tegenaan kunnen. Tijdens de uitvoering van het SHP moet vrijwel elke afdeling één of meerdere keren verhuizen. De patiëntenzorg gaat al die tijd door. De totale verbouwoperatie gaat tot ver voorbij 2030 duren. Met het strategische huisvestingsplan is over de hele looptijd een totale investering gemoeid van ruim boven de 200 miljoen euro.

Toekomstbestendig

Een gemiddeld ziekenhuisgebouw in Nederland heeft na 20 tot 30 jaar een midlife-renovatie nodig en komt na 40 tot 50 jaar aan het eind van z’n levensduur. In dat opzicht gaat het Albert Schweitzer ziekenhuis duurzaam met zijn vastgoed om. De gebouwen in Dordrecht en Zwijndrecht zijn allebei eind jaren 80 gebouwd en na 35 jaar pas toe aan grootschalige vernieuwbouw. De meeste bouwdelen worden tot op het beton en de gevels kaal gemaakt, om ze opnieuw in te richten. Ook worden enkele bouwdelen gesloopt en opnieuw gebouwd.

De kliniek op locatie Dordwijk kent nog veel vierpersoonskamers. Dat geldt inmiddels als ouderwets. Ook zijn er relatief veel vierkante meters poliklinieken, terwijl patiënten minder vaak naar het spreekuur hoeven te komen. Uitgangspunt is dat de beide locaties niet groeien in vierkante meters en toch de verwachte toename in de zorgvraag van 5 procent tot 2040 kunnen bolwerken. De inrichting wordt efficiënter en flexibeler, om ook in de toekomst makkelijker te kunnen meebewegen met ontwikkelingen.

Van strategisch naar tactisch en operationeel

De globale kaders van het plan staan vast. De doorvertaling naar tactisch en operationeel niveau komt nu op gang. De hele operatie is zo ingrijpend dat er door RYSE een afzonderlijk bouwbureau binnen het ziekenhuis voor is opgericht, welke zij tevens aansturen. Het is zaak om op veel gebieden het overzicht te behouden. Geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit: RYSE helpt het ziekenhuis om dat allemaal intern te kunnen bewaken en organiseren, naast alle bestaande taken.

Een keten van deelprojecten

In het bouwbureau komen veel disciplines samen die de grote lijnen gaan verfijnen naar projectplannen, om deze vervolgens te laten uitvoeren door aannemers. "Je kunt niet alles tegelijk doen in een ziekenhuis in vol bedrijf. Het wordt een lange keten van deelprojecten. Voor elk te renoveren bouwdeel moet de huidige gebruiker tijdelijk verhuizen. Zodra de renovatie op die plek af is, kan de nieuwe gebruiker erin en daarmee komt ergens weer tijdelijke ruimte vrij. Dat vereist veel afstemming met alle afdelingen.

De rol van RYSE

RYSE werkt met een team van zeven collega’s aan de vertaling van het Strategisch Huisvestingsplan naar concrete deelprojecten. wij hebben het interne bouwbureau opgericht en geven hier sturing aan. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het algehele projectmanagement van twee deelprojecten. In de toekomst zal RYSE tevens een belangrijke rol gaan vertolken in de ontwikkel- en realisatiefasen van komende deelprojecten. Wij zijn betrokken van strategie tot en met ontwikkeling én realisatie.