Renovatie en nieuwbouw Cultuur Historisch Centrum 'De Tiid'

Het oude stadhuis is gerestaureerd en verduurzaamd om invulling te kunnen geven aan de nieuwe bestemming. Daarnaast is er nieuwbouw gerealiseerd aan het oude stadhuis, dat door middel van een open publieksruimte gekoppeld is aan het oude stadhuis.

Locatie

Bolsward

Diensten

Procesmanagement Projectmanagement Ontwikkelstrategie Tender- en aanbestedingsmanagement

Team

De Gemeente Súdwest-Fryslân geeft het rijks monumentale 17e-eeuwse stadhuis van Bolsward, gelegen aan de Jongemanstraat, een nieuwe bestemming. Door het monument te transformeren in combinatie met nieuwbouw, heeft het zich gevormd tot het Cultuur Historisch Centrum ‘de Tiid’.

Het cultuurhart van de stad

In ‘De Tiid’ hebben  nieuwe museale tentoonstellingen over Bolsward en Súdwest-Fryslân en de openbare bibliotheek een prachtig nieuw onderkomen gekregen, aangevuld met een horecavoorziening. Daarnaast huisvest de ‘De Tiid’ het gemeentearchief en het gemeenteloket. “De Tiid” is daarmee dé plek waar verleden en heden verbonden worden, met een doorkijkje naar de toekomst. Vanuit de rijke historie van de stad Bolsward en het omringende gebied krijgt de bezoeker een prachtig beeld van hoe de stad en het huidige gebied zijn ontstaan en welke betekenis dat vandaag de dag heeft.

Renovatie

Het oude stadhuis is gerestaureerd en verduurzaamd om invulling te kunnen geven aan de nieuwe bestemming. Daarnaast is er nieuwbouw gerealiseerd aan het oude stadhuis, dat door middel van een open publieksruimte gekoppeld is aan het oude stadhuis. Tijdens de realisatie is geconstateerd dat de torenconstructie van het oude stadhuis aangetast is door de Bonte knaagkever. Hierdoor was er sprake van een acuut veiligheidsrisico. Om deze reden is de toren gestabiliseerd en voorzien van een aanvullende constructie.

De rol van RYSE

RYSE was in opdracht van de Gemeente Súdwest-Fryslân verantwoordelijk voor de coördinatie van de vraagspecificatie, het ontwerpproces, projectmanagement, inkoop- en aanbestedingsprocedure en de kwaliteits- en contractbewaking voor het gehele project. Cultuur Historisch Centrum de Tiid is vanaf 11 september 2021 open voor publiek.