Scholenproject Schothorst

Vier schoolbesturen in de wijk Schothorstin Amersfoort sloegen de handen ineen en besloten samen te werken aan vervangende nieuwbouw.

Locatie

Amersfoort

Diensten

Ontwikkeling & voorbereiding Projectmanagement Realisatie & beheersing Bouwmanagement Kwaliteit en bouwtoezicht

De basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort zijn gemiddeld meer dan 40 jaar oud. Dit betekent dat sommige gebouwen toe zijn aan renovatie of vervangende nieuwbouw. In de nieuwbouwwijk Schothorst zijn er zeven scholen die vervangen moeten worden. Deze zeven scholen vallen onder vier schoolbesturen: Stichting Meerkring (openbaar en algemeen bijzonder), Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA), Stichting voor Protestants Basisonderwijs Amersfoort (PCBO) en CorDeo Scholengroep (gereformeerd). De vier schoolbesturen sloegen de handen ineen en besloten samen te werken aan vervangende nieuwbouw.

Vier gebouwen
Het eerste deelproject van het grootschalige project in Schothorst is de nieuwbouw van Kindcentrum De Kei, waar scholen De Zevensprong en De Weesboom van Stichting Meerkring samen met kinderopvangorganisatie Ska zich huisvesten.

Het tweede project is Kindcentrum Talentum. Talentum is één van de 17 basisscholen van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA). Naast de basisschool zal er een peuterschool en een buitenschoolse opvang van Partou worden gehuisvest in het gebouw.

Als derde wordt IKC Het Park gerealiseerd, een nieuw kindcentrum waarin De Parkschool, Koningin Wilhelminaschool en kinderopvang Partou zich zullen huisvesten.

Als laatste project wordt er nieuwbouw voor basisschool De Regenboog gerealiseerd.

Rol RYSE
RYSE is in opdracht van de vier schoolbesturen verantwoordelijk voor het projectmanagement van dit grootschalige, unieke project. In de uitvoering dragen wij zorg voor de directievoering en het kwaliteitstoezicht.