Verbouwing Molentocht

De verbouwing van locatie Molentocht in Purmerend van Stichting De Zorgcirkel, specialist in ouderenzorg, behandelingen en revalidatie.

Werkvelden

Zorgvastgoed Zorg

Locatie

Purmerend

Diensten

Projectmanagement Bouwmanagement Kwaliteit en bouwtoezicht Ontwikkelmanagement

Team

De Zorgcirkel

De Zorgcirkel is specialist in ouderenzorg-, behandeling- en revalidatie en biedt persoonsgerichte zorg aan ruim 7.500 cliënten. Dit gebeurt bij voorkeur bij mensen thuis en ook op de 27 locaties. De locatie Molentocht in Purmerend is een onderdeel van Stichting De Zorgcirkel. Molentocht heeft toelating voor 104 reguliere intramurale plaatsen en 2 crisisbedden voor totaal 106 verzekerden met een somatische of psychogeriatrische aandoening.

Een toekomstbestendig gebouw

Vanuit de visie van De Zorgcirkel en de marktanalyse wil De Zorgcirkel de locatie Molentocht toekomstbestendig maken. De locatie wordt volledig verbouwd naar bewoning voor cliënten vanuit de Wet Langdurige zorg met een indicatie vanuit de Wet Zorg en Dwang. Er zullen 24 nieuwe kamers worden gerealiseerd, met name ten behoeve van de doelgroep jonge mensen met dementie en de bestaande hofjes zullen worden opgeknapt.

Rol RYSE

RYSE heeft gedurende dit project diverse rollen op zich genomen. Vanuit zowel strategisch-, tactisch- als operationeel niveau is RYSE betrokken geweest bij de verbouwing van Molentocht. Overkoepelend over het project is een strategische rol gevuld. Hierbij zijn structuren en verantwoordingen helder opgesteld en zijn we actief betrokken geweest bij strategische keuze gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces en bij aanbestedingstrajecten. Op tactisch niveau hebben wij geholpen bij de ontwerp- en bouw overleggen door het projectmanagement op ons te nemen. Hierbij hebben we de overleggen voorgezeten, de lijnen uitgezet en de GROTIK-elementen bewaakt. Daarnaast hebben wij ondersteund bij de interne procesbegeleiding inclusief het maken van de (maand)rapportages voor stuurgroep en bestuur. Daarnaast hebben wij door middel van notuleren, opzetten en bewaken van actielijsten, risico-inventarisaties en de planning op operationeel niveau ondersteund. Gedurende onze werkzaamheden zijn kostenbewaking, risico inschattingen, tijds- en kwaliteitsbewaking, kostendeskundigheid en juridische ondersteuning bij contractering van aannemers en adviseurs  vaste onderdelen geweest gedurende ons projectmanagement.