Verkenningsstudie Harmelerwaard

Gemeente Woerden en Provincie Utrecht hebben RYSE benaderd voor het begeleiden van de verkenningsstudie Harmelerwaard.

Locatie

Woerden

Diensten

Strategie & advies Ontwikkelstrategie Ontwikkeling & voorbereiding Procesmanagement Projectmanagement Gebiedsontwikkeling Omgevingsmanagement

Team

De Vereniging Harmelerwaard 3.0 heeft in oktober 2019 haar zorgen uitgesproken over het kunnen blijven bestaan van het glastuinbouwgebied in de Harmelerwaard. De Harmelerwaard is één van de twee glastuinbouwconcentratiegebieden in de provincie Utrecht. De tuinders in het gebied zijn voorzichtig met het doen van investeringen voor de lange termijn. Er zijn namelijk maar beperkte verduurzamings- en uitbreidingsmogelijkheden.

De toekomst zorgt voor twijfel bij de tuinders over het kunnen doorgaan met hun onderneming in de Harmelerwaard. Dit heeft als gevolg dat het glastuinbouwgebied Harmelerwaard verloederd kan raken. En dat kan leiden tot leegstand en versnippering in het gebied. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben gemeente Woerden en provincie Utrecht vanaf medio 2020 besloten om samen op te trekken in dit vraagstuk en deze verkenningsstudie uit te voeren.

Rol RYSE
Gemeente Woerden en Provincie Utrecht hebben RYSE benaderd voor het begeleiden van de verkenningsstudie Harmelerwaard. Dit is een onderzoek naar een mogelijk toekomstperspectief voor de Harmelerwaard. Met deze verkenning maken de gemeente en de provincie samen een beeld van de toekomstmogelijkheden voor het gebied. Ruimtelijke uitgangspunten, financiële randvoorwaarden en landschappelijke kaders zijn in samenspraak met de omgeving onderzocht en vastgesteld. Hierbij is gekeken naar de verschillende (lokale en regionale) belangen die spelen in het gebied.