Realisatie Zuidasdok

Locatie

Amsterdam

Diensten

Realisatie & beheersing Contractmanagement

Zuidasdok is één van de grootste infrastructurele projecten van ons land. Het project moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van Amsterdam en van het noordelijk deel van de Randstad met het openbaar vervoer en over de weg. Onder andere het Station Amsterdam Zuid wordt aangepakt. Het is een van de snelst groeiende stations van Nederland en hard op weg het één-na-grootste station van Amsterdam te worden. Om de huidige en toenemende reizigersstromen op te vangen, wordt het station uitgebreid. In het centrumgebied van Zuidas komt de A10 Zuid deels onder de grond te liggen. Door het aanbrengen van twee tunnels ontstaat bovengronds meer ruimte. Tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer wordt de rijksweg verbreed van vier naar zes rijstroken. Tegelijkertijd worden deze knooppunten opnieuw ingericht. In de ruimte die onstaat door het ondertunnelen van de A10, komt boven de grond een compleet nieuw station een OV-terminal en nieuw ingericht, groen stationsgebied.

De rol van RYSE

ProRail en het Ingenieursbureau Zuidasdok (hierna: IBZ) hebben RYSE benaderd voor ondersteuning gedurende de uitvoering van het project Zuidasdok om de inmiddels aanbesteedde en/of gestarte uitvoeringscontracten te begeleiden. Wij voeren gedurende de lopende bouwtijd het contractmanagement uit in opdracht van ProRail.

Trackrecord

7
Projecten
159965
m2