Dennis Tonningen

Senior Projectmanager

Toekomstgericht bouwen betekent voor mij dat een gebouw na oplevering faciliterend is aan de activiteiten die er plaatsvinden. Daarom ligt mijn kracht bij (onderwijs)vastgoedprojecten waarbij ik nauw met de gebruikers optrek.

Dennis Tonningen

Contact informatie

Diensten

Projectmanagement Contractmanagement Directievoering en Toezicht

Werkvelden

Onderwijshuisvesting

Over Dennis Tonningen

Komen tot oplossingen, ook al liggen de belangen uiteen. Hierin zijn samenwerking en betrokkenheid, zowel bij het projectteam, met de opdrachtgever als met andere belanghebbenden belangrijke uitgangspunten in zijn werkwijze. Hier haalt Dennis zijn plezier en kracht vandaan. Gedurende een ontwikkelproces ontstaan verschillende onverwachte en onvoorziene problemen. Niet de problemen zelf, maar de manier waarop je de problemen op lost bepalen volgens hem het succes van het project. In zijn aanpak probeert Dennis altijd een pragmatische oplossing te vinden, waarbij de belangen van betrokkenen maximaal worden afgewogen en ingepast. Door zijn bouwkundige achtergrond en ervaring kan hij zowel goed acteren op inhoud als proces. Hij heeft oog voor detail en stelt hoge eisen aan de opleverkwaliteit van zijn projecten.