Jelle van der Veen

Senior Projectmanager

Het is mijn ambitie om het project binnen de gestelde kaders soepel te verlaten lopen en daarbij een zo prachtig mogelijk project te realiseren. Een goede communicatie en duidelijke afspraken tussen de belanghebbenden en betrokken partijen vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Jelle van der Veen

Contact informatie

Diensten

Contractmanagement Projectmanagement

Werkvelden

Onderwijshuisvesting Kantoren Woningen

Over Jelle van der Veen

Jelle werkt aan complexe projecten, zoals grootschalige transformaties, renovatie- en nieuwbouwprojecten met uitgebreide Programma’s van Eisen. Hij heeft daarbij sturing aan diverse ontwerpteams. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor projectgerelateerde zaken zoals de planning, ramingen, kwaliteit en de integraliteit van de stukken. Naast deze werkzaamheden heeft hij zich ook bezig gehouden met het contractmanagement en de daarbij behorende kaders, evenals de opzet van de projectorganisatie.

Recente projecten zijn de verbouwing van de Medische Faculteit en het Wis- en Natuurkunde gebouw van de VU Amsterdam, met diverse practicum- en laboratoriumruimten.