Jeroen Oomens

Procesmanager

Ruimtelijke projecten kenmerken zich door de enorme complexiteit. We zien tegelijkertijd juist een tendens om alles eenvoudiger en vooral slimmer, te organiseren. Mijn kracht is zaken terug te brengen naar hun essentie. Ik zet mij elke dag in om dingen begrijpelijk te maken voor klanten, en voor mijzelf. Door onze gezamenlijke kennis te bundelen, kunnen we de wereld elke dag een beetje beter maken.

Jeroen Oomens

Contact informatie

Diensten

Projectmanagement Tender- en aanbestedingsmanagement Haalbaarheidsstudies Gebiedsontwikkeling

Werkvelden

Woningcorporaties

Over Jeroen Oomens

Jeroen is master in Urban and Regional Planning (Universiteit van Amsterdam) en in de Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis (Rijksuniversiteit Groningen). Jeroen is procesmanager betrokken bij diverse (strategische) gebiedsontwikkelingen van Texel tot Eindhoven. In zijn werk heeft Jeroen daarnaast een aanzienlijke ervaring opgebouwd met de verkoop van ontwikkelgebieden voor overheden en maatschappelijke partijen.

Jeroen werkt graag op het snijvlak van ruimtelijke en economische vraagstukken. Hij ziet het als een uitdaging om de vaak complexe projectomgeving waar hij in werkt begrijpelijk, inzichtelijk en eenvoudiger te maken. Hij vindt het belangrijk dat iedereen zich betrokken en begrepen voelen. Naast planoloog is Jeroen ook kunst- en architectuurhistoricus en heeft hij een grote fascinatie voor ruimtelijke ontwikkelingen die inspireren, uitdagen en nieuwsgierig maken. Ontwikkelingen die  intrinsieke kwaliteiten duurzaam activeren. Voor het nu én voor de toekomst.