Jurriën de Jong

Partner

Het samenbrengen van alle verschillende facetten binnen de gebiedsontwikkeling, de sociale interactie met partijen en het verkrijgen van commitment bij belanghebbenden, maakt dit werk uitdagend. De huidige vraagstukken en opdrachten dragen bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

Jurriën de Jong

Contact informatie

Diensten

Tender- en aanbestedingsmanagement Risicomanagement en planning Projectmanagement Procesmanagement Haalbaarheidsstudies Gebiedsontwikkeling

Werkvelden

Onderwijshuisvesting Woningen

Over Jurriën de Jong

Gaat het om integrale gebiedsontwikkeling, dan staat Jurriën voorop. Hij coördineert en organiseert, houdt continu de integrale planning en de grondexploitatie in het vizier en koppelt faseresultaten terug aan de opdrachtgever.

Jurriën werkte onder andere aan de gebiedsontwikkeling van het Betonsonterrein in Arkel, de herontwikkeling van het terrein Hollandse Melk Suiker (HMS) in Uitgeest en voor de gemeente Bergen op Zoom aan de ScheldeVesting. Naast zijn werk bij Ryse koos hij voor de opleiding Master of Studies in Real Estate en publiceerde verschillende artikelen over zijn scriptie: Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling.