Michael Hagemans

Senior Projectmanager

Het is mijn streven om een project op zo’n manier te managen dat, met respect voor elkaars verantwoordelijkheden, het project voor alle betrokkenen een plezierige, leerzame en unieke ervaring is.

Michael Hagemans

Contact informatie

Diensten

Projectmanagement Procesmanagement

Werkvelden

Kantoren Zorg

Over Michael Hagemans

Michael is een gedreven projectmanager die al 15 jaar leiding geeft aan bouw-, infra en vastgoedprojecten. Met zijn kennis en ervaring weet hij projecten vanaf de initiatief-, ontwerp- tot en met de realisatiefase succesvol te organiseren. Michael weet gevoelige processen in te schatten en te borgen door nauw samen te werken met alle betrokkenen, zowel aan de opdrachtgevers kant, als aan de kant van de gebruikers en andere stakeholders zoals marktpartijen en de omgeving. 

Michael is gewend te werken en adviseren in een bestuurlijke en politieke omgeving en de daarmee samenhangende complexe besluitvormingstrajecten. Michael is analytisch ontwikkeld en werkt vanuit een positief kritische houding. Zijn stijl is enthousiast, gestructureerd en gebaseerd op inhoudelijke argumenten, hierdoor weet hij teamleden uit te dagen. Onder tijdsdruk blijft hij resultaatgericht en effectief presteren. Hij levert de resultaten binnen de afgesproken kaders en neemt daarvoor de noodzakelijke besluiten.