Peter Heijmen

Senior Huisvestingsadviseur/Projectmanager

Ruimte maken voor mensen is mijn motto. Voor mij is de gebouwde omgeving een middel om mensen de gelegenheid te geven om te doen wat ze willen op de manier die hen het beste bevalt.

Peter Heijmen

Contact informatie

Diensten

Huisvestingsadvies Duurzaamheid en circulariteit Haalbaarheidsstudies Advies Programma van Eisen

Over Peter Heijmen

Peter is een creatieve en communicatieve samenwerker. Hij heeft een scherpe blik op de functionaliteit van gebouwen, de exploiteerbaarheid op korte en langere termijn en de actie die nodig is om die op orde te krijgen. Hij werkt projectmatig en resultaatgericht, met het belang van de gebruiker van het gebouw voorop. Daarbij heeft hij altijd oog voor duurzaamheid, gezondheid en levensplezier van de gebruikers.

Hij wordt gewaardeerd om zijn aanstekelijke optimisme en flexibiliteit. Ook als de druk hoog wordt blijft hij zich met positieve energie richten op het resultaat voor de klant, door knopen door te hakken, afspraken te maken en ervoor te zorgen dat die worden nagekomen. Hij weet daarbij de verschillende partijen op één lijn te krijgen.