Onderwijshuisvesting

Onze wereld verandert zo snel dat verandering de enige constante lijkt te zijn in alles wat we plannen, bedenken en doen. Denk maar aan de invloed van social media, de digitalisering en individualisering van onze maatschappij. Maatschappelijke vraagstukken ontwikkelen zich op een snelle en complexe manier, waarbij alles met elkaar samenhangt. Al deze veranderingen stellen nieuwe eisen aan de leerling, student en medewerker. Zij stellen op hun beurt nieuwe eisen aan de leer- en werkomgeving. Alles draait om een prettige omgeving waarin leren wordt gestimuleerd en waarin de basis wordt gelegd voor de ontwikkeling van elk talent. ‘Education is making impact on all aspects of life.’ Onderwijs gaat niet meer alleen over kennisdeling, maar gaat vooral over de doorgaande ontwikkeling van individuen. Dit alles in een gezonde en inspirerende omgeving.

Een groot deel van de bestaande onderwijsgebouwen is echter niet gezond, legt grote druk op de onderwijsexploitatie, is verouderd en/of past niet meer bij de onderwijsbehoefte van vandaag, laat staan bij die van de toekomst. Tegelijkertijd kent de onderwijswereld ook haar uitdagingen in het aantrekken van onderwijzers, het verzorgen van passend onderwijs, demografische ontwikkelingen en normatieve budgetten. Actuele thema’s als ‘blended learning, samenwerken, aandacht voor verschillen, ondernemerschap, de veranderende rol van de docent, flexibiliteit, standaardisatie, de gezonde en veilige leeromgeving’ vragen om een heldere vertaling naar  slimme, duurzame en exploitatievriendelijke onderwijsgebouwen. Dit vraagt om een duidelijke visie op onderwijs en op huisvesting.

Persoonlijk verbonden 

Het oplossen van deze uitdagingen hoeft u niet alleen te doen. Wij zijn uw partner die met passie en toewijding het verschil maakt voor onderwijsvastgoed. Wij voelen ons persoonlijk verbonden met het onderwijs. Ons hart gaat dan ook sneller kloppen als wij mogen werken aan gezonde en duurzame leeromgevingen, die een positieve invloed hebben op de ontwikkeling en prestaties van elk individu. Dagelijks werken wij samen met schoolbesturen, docenten, onderzoekers, studenten, leerlingen en gemeenten om toekomstbestendige onderwijsomgevingen vorm te geven. Met onze pragmatische mentaliteit zorgen wij voor een positieve flow, sturen wij op haalbare plannen en komen we ook in politiek-bestuurlijke omgevingen tot gedragen resultaten.

Wij bedenken niet alleen de strategie van de lange termijn voor u maar wij zorgen dat dit ook werkelijkheid wordt.

Onze sectoren:

  • Primair Onderwijs (PO, SO, IKC’s en kinderopvang)

  • Voortgezet Onderwijs (VO en VSO)

  • Middelbaar BeroepsOnderwijs (MBO / ROC)

  • Hogescholen en Universiteiten (HBO en WO)

  • Onderzoekscentra en laboratoria

  • Campusontwikkeling


Voor onze dienstverlening in onderwijshuisvesting en de wijze waarop wij dit doen, verwijzen wij graag naar Strategie & Advies, Ontwikkeling & Voorbereiding en Realisatie & Beheersing.

413
Onderwijs projecten
889200
m2